Kouzelný proutek v rukou ministerstva dopravy

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové sledují pečlivě vývoj v jednání mezi státními institucemi a vedením Pardubického kraje ohledně realizace rychlostní silnice R35. Přestože veřejnost slyšela od náměstka ministra dopravy Hodače i nového ředitele silnic a dálnic Brunclíka o prioritě vybudovat k dálnici D1 alternativní spojení z Čech na Moravu,nebyla nakonec tato důležitá stavba do Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008 - 2013 vůbec zařazena. Kraj by se měl okamžitě odvolat na usnesení Vlády ČR č. 421/2006, které ukládá "ministru dopravy ve spolupráci s ministrem financí po schválení Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zpracovat dokumentaci programu pro výstavbu rychlostní silnice R35, včetně souvisejících investic." Mimo tento vládní dokument jsou nezpochybnitelně v platnosti ještě další dva krajské dokumenty, podle kterých se má postupovat. Státní úředníci ignorují nejen Obecně platnou vyhlášku č. 2/2006 , která vymezuje 90 km dlouhý jižní koridor pro veřejně prospěšné stavby, ale i samotný platný územní plán s celou schválenou trasou silnice R35. Ministarstvo dopravy však nadřazuje pro své rozhodnutí usnesení kraje o změně územního plánu, který se však nakonec vůbec nemusí změnit.
Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové jsou proto přesvědčeni, že pokud by kraj trval na plnění usnesení vlády, musela by být celá trasa samozřejmě zařazena do Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008 - 2013. Kraj by sice již nemohl územní plán v této části měnit, ale hlavně ministerští úředníci by se nemohli odvolávat na nepřipravenost územního plánu z důvodů dodatečného ověřování schválené jižní trasy. Pokud se to však děje za výslovného souhlasu vedení kraje, měla by se veřejnost zeptat přímo náměstka ministra dopravy Hodače, jakým "kouzelným proutkem" se jedna z prioritnich staveb České republiky, kterou je silnice R35 v Pardubickém kraji, stala najednou neprioritní? Tímto zdržením jsou totiž ohrožovány životy na přetížené dálnici D1, která po rozhodnutí ministerstva dopravy nemá do roku 2013 plánovanou alternativu.

Tisková zpráva 1. 10. 2007