Namísto rychlostní silnice jen přešlapování na místě

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové spolu s veřejností nepřestávají sledovat postup přípravy výstavby rychlostní silnice R35 s rostoucími obavami, kdy vůbec k této stavbě dojde. Krajské zastupitelstvo schválilo v prosinci územní plán Pardubického kraje a doporučovaný jižní koridor pro tranzitní silniční dopravu přes celé území kraje. Jak se však po dvou měsících ukazuje, ve svém důsledku to není pro veřejnost stále dostatečně jasná zpráva. Zatím nejlépe jsou na tom jen samotné Pardubice, kde je příprava územního řízení nejdál a začíná se stavět první krátký úsek Sedlice-Opatovice. Zbytek trasy silnice R35 je stále opředen dohady o tom, co vlastně bude dál. Hlavně druhá polovina z celkové trasy od Vysokého Mýta do Starého Města na Moravě je předmětem dohadů a po schválení jižní varianty se příprava celé stavby viditelně nerozběhla.
Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové by chtěli veřejnosti připomenout, že usnesení Vlády České republiky z dubna 2006 ukládá "ministru dopravy ve spolupráci s ministrem financí po přijetí územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zpracovat dokumentaci programu výstavby rychlostní komunikace silnice R35, včetně souvisejících investic." Přípravný proces územním plánem sice jen začíná a pokračuje povinným schválením EIA, územním řízením a zpracováním technické dokumentace pro stavební povolení. Dovedeme si představit, že je to hodně detailní práce a výsledek je určitě závislý na dobré komunikaci a součinnosti mezi státními orgány, krajským úřadem a obecními úřady. Dnešní odklady jen o několik měsíců, znamenají v budoucnu odklad uvedení do provozu celé stavby o mnoho roků. Přitom stát slibované řešení kritické situace na dálnici D1 nemůže bez zprovoznění celé rychlostní silnice R35 ani zahájit. Stejně tak nelze neustále přešlapovat na místě kolem dopravního napojení Pardubického regionu na celostátní dálniční síť.

Tisková zpráva - 19. 2. 2007