Kraj zpochybňuje usnesení vlády

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové se zúčastnili v prosinci minulého roku jednání Zastupitelstva Pardubického kraje. Jejich hlavním zájmem bylo projednávání a schvalování územního plánu rychlostní silnice R35 v jižním koridoru. Občané Pardubického kraje právem požadují, aby vedení kraje společně se státem co nejdříve odvedlo sílící tranzitní dopravu z obcí a měst na novou rychlostní silnici R35. Krajským zastupitelům trvalo celé tři roky, než dospěli po vytrvalém odporu veřejnosti konečně k výběru koridoru rychlostní silnice v jižní variantě. Jak se následně ukazuje, vedení kraje vědomě obchází usnesení vlády č. 421 z dubna 2006, které stanovuje strategický postup k realizaci celé jižní varianty silnice R35, stvrzený podpisem zástupce hejtmana Línka pod Memorandem uzavřeným s ministerstvem dopravy. V rozporu s tímto stále platným usnesením vlády i se schváleným územním plánem rozehrává kraj svoji novou hru o silnici R35, a podruhé vedení kraje zpochybňuje svoje vlastní rozhodnutí a chce jej měnit. Je to nezodpovědné zejména proto, že vede k nečinnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, které již mělo v roli investora neprodleně zahájit projektovou činnost na celé trase jižní varianty.
Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové jsou názoru, že s tímto přístupem kraje nemůže být už vůbec spokojeno Ministersvo dopravy, které má rostoucí problémy s dálnicí D1. Co nejrychlejší zprovoznění celé trasy silnice R35 je bez pochyb důležitým celostátním projektem. Usnesení Vlády ČR přece není bezcenný a zbytečně popsaný kus papíru. Z původní dohody Ministerstva dopravy a Pardubického kraje chce vedení kraje dodatečně vypustit všechny podstatné podmínky, na základě kterých byl územní plán v prosinci vůbec schválen. Cílem vedení kraje je dosáhnout možnosti, kdykoli zpětně zpochybňovat vše, co bylo od konce roku 2004 pro schválení plánu s jižní variantou silnice R35 skutečně vykonáno. Neustálé měnění stanovisek kraje během pěti let přípravných prací na územním plánu Pardubického kraje a nyní také znovu vymýšlení jiných variant, místo projektování již schválené jižní trasy, bude mít za následek jen zhoršování životních podmínek mnoha obyvatel Pardubického kraje.

Tisková zpráva - 29. 1. 2007