Rychlostní silnice je schválena celá

Ochránci přírody Husího krku v Řetové zaznamenali nedávné schválení územního plánu Pardubického kraje s následným rozhodnutím o pořízení jeho změny. Prohlášení kraje, že " změna má za úkol prověřit oprávněnost výběru koridoru pro umístění rychlostní silnice R35 v úseku Zámrsk -Dětřichov u Moravské Třebové" potvrzuje naše dřívější obavy o kompetentnosti vedení Pardubického kraje. Úkolem územních plánů je stanovení koridorů pro liniové stavby, nikoliv jejich přesné trasování.
Podle slov odborníků z ministerstva dopravy byl již koridor pro silniční dopravu Pardubickým krajem schválením územního plánu definitivně vybrán, a jsou proto možná pouze místní uzpůsobení trasy v rámci přípravy podkladů pro územní rozhodnutí. Společné Memorandum Ministerstva dopravy a Pardubického kraje také jasně stanoví, že při přípravě a realizaci celé trasy R35 na území Pardubického kraje "hlavní prioritou spolupráce je termín zprovoznění celé trasy". Vedení kraje však uvažuje podle svých vyhlášení o rozdělení trasy na dvě samostatné části a o podstatnějších změnách, kterými již dnes zpochybňuje svoje vlastní rozhodnutí.

Ochránci přírody Husího krku v Řetové proto očekávají, že Řídící a koordinační výbor odpovědný vládě, bude postupovat odborně a v souladu s vymezenými závaznými částmi právě schváleného územního plánu Pardubického kraje a zajistí přípravu rychlostní silnice R35 v jižním koridoru. Kraj vybral podle svých zákonných pravomocí koridor a nyní je na investorovi, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, aby bez zbytečných průtahů zahájil práce na přípravě dokumentace v celé trase jižního koridoru, jak nás o tomto postupu ujistil odpovědný náměstek ministra dopravy.

Tisková zpráva - 19. 12. 2006