Dopis RNDr. Liboru Ambrozkovi, ministru životního prostředí

Dopis RNDr. Liboru Ambrozkovi, ministru životního prostředí s žádostí o nesouhlas s vydáním kladného vyjádřeni MŽP k dílčím optimalizacím severní varianty R35 v Pardubickém kraji.


Ministerstvo životního prostředí ČR
RNDr. Libor Ambrozek, ministr
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Řetová 19. 7. 2005Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s žádostí o nesouhlas s vydáním kladného vyjádřeni MŽP k dílčím optimalizacím severní varianty R35 v Pardubickém kraji.

V návaznosti na dopis Krajského úřadu Pardubického kraje z 30.6. 2005, kterým žádá o stanovisko MŽP ke dvěma optimalizacím tzv. severní varianty R35 vám sdělujeme, že nesouhlasíme s postupem schvalování ÚP VÚC Pk a žádáme MŽP o odmítnutí dílčí optimalizace R35 zejména z následujících důvodů.

-   posouzení vlivu na životního prostředí v konceptu doporučilo jižní variantu R35
-   1. vyjádření MŽP ze srpna 2003 doporučilo jižní variantu R35
-   odborné posudky FD ČVUT a FA ČVUT doporučily jižní variantu R35
-   odborný posudek DHV ČR prokázal nižší náklady u jižní varianty R35
-   vyjádření Ministerstva dopravy z roku 2005 doporučuje jižní variantu R35

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vám rovněž sdělit, že obec Řetová i mnohé další okolní obce jsou krajně nespokojeny s přezíravým přístupem vedení Pardubického kraje a s jeho politickým rozhodováním o odborných otázkách dopravy a životního prostředí. Z výše uvedených důvodů a na základě téměř 3000 podpisů občanů, podle zákona 129/2000 Sb. O krajích, žádáme o nové jednání Zastupitelstva Pardubického kraje a zrušení jeho usnesení Z/69/05 v bodě 2 – schválení severní varianty R35.