Další stížnost na postup vyřizování žádosti z 29. 7. 2004

Další stížnost na postup vyřizování našeho podání „Žádost o poskytnutí informace podle Zákona 106/1999 Sb.” z 29. 7. 2004.


Krajský úřad Pardubického kraje
Kontrolní oddělení
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Řetová 11. října 2004Stížnost na postup vyřizování našeho podání „Žádost o poskytnutí informace podle Zákona 106/1999 Sb.“ z 29. 7. 2004

   Vaším dopisem KrÚ- 1740/2004/189/KO z 4. 10. 2004, mne zvete na jednání zejména výkladu zákona č. 109/1999 Sb. Přestože takový zákon neexistuje, jedná se vám zřejmě o zákon č. 106/1999 Sb., který používají zaměstnanci Krajského úřadu z neznalosti či účelově k blokování veřejných informací.

   K vaší výzvě vám sděluji, že z naší strany k jednání na Krajském úřadě nemáme žádný důvod a očekáváme neprodlené splnění povinnosti zpřístupnění požadovaných informací, jak vyplývá z naší předchozí korespondence s Krajským úřadem. V opačném případě se obrátíme na Nejvyšší správní soud České republiky.