Města si nemohou diktovat

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové podrobně sledují informace o rychlostní komunikaci R 35. Některé zprávy se omezují jen na čekání nového souboje severních a jižních radnic měst Ústí nad Orlicí, České Třebové, Litomyšle a Svitav při novém hlasování krajského zastupitelstva. Odmítání názorů občanů mnoha obcí, které nesouhlasí se severní trasou tranzitní komunikace R 35 dokazuje, že za svoje práva musí občané doslova bojovat v zastupitelském systému sami.
Vedle osmi obcí přímo na severní trase jsou to také občané městských čtvrtí Hylváty v Ústí nad Orlicí a Lhotky v České Třebové, kteří si uvědomují negativní dopady na svoje životní podmínky, jež by mělo vedení trasy komplikovaným kopcovitým terénem kolem Řetové namísto umístění R 35 v jižní části kraje, kde je navrhována přímější, levnější a rychleji realizovatelná varinta. Jak jsme zjistili, zaskočeni se dnes cítí nejvíce občané Lhotky, kterým bylo slibováno zastupitelstvem „šalamounské“ řešení s tunelem v Hylvátech, místo 780 metrů dlouhé estakády nad jejich hlavami. V nejbližších dnech se ale budou muset smířit s faktem, že budou bydlet pod mostem, protože zastupitelstvo dostalo z ministerstva dopravy příkaz ve svém územním plánu počítat jen s vedením přes Lhotku.
Ochránci přírody údolí Husího krku z Řetové získali od krajského úřadu podrobné odborné podklady o tom, že podle tří studií je severní varianta skutečně nejhorší z možných řešení, a proto pokračují ve svém důsledném úsilí v zabránění vedení trasy R 35 severním koridorem v katastru své obce.

11. 1. 2005