Hlavní slovo mají pochybovači

Ochránci přírody údolí Husího krku uznávají, že postavit dálnici nebo rychlostní komunikaci je složitý proces. Dokazuje to současná situace v Pardubickém kraji, která vypadala před rokem celkem nadějně. Vláda a krajští zastupitelé se dohodli na spolupráci. Logicky a tedy předvídatelným důsledkem tohoto stavu bylo koncem roku schválení územního plánu s jižním koridorem tranzitní silnice R35. Tuto trasu požadovaly obce a mikroreginy kolem stávající silnice první třídy I/35 již při sestavování konceptu územního plánu v roce 2003. Zákony platí pro každého, a proto se ptáme, proč dodnes nemá Ivo Toman, krajský radní pro dopravu jasno, komu a čemu chce vlastně vyhovět. Jak dlouho budou všechny odpovědné instituce - Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstvo životního prostředí i Krajský úřad, chodit stále v začarovaném kruhu, když od ledna letošního roku platí vyhláška kraje o umístění silnice R35 do jižního koridoru, jak rozhodla samospráva Pardubického kraje.
Ochránci přírody údolí Husího krku vědí, že postavit silnici je problém mnoha vrstev a interakcí, které jdou často proti sobě. Úkolem krajských zastupitelů je pracovat ve prospěch občanů kraje jako celku, což neustávající tahanice o silnici nadregionálního významu určitě není. Přijetí územního plánu mělo urychlit zlepšení životních podmínek nejen přilehlých obcí, ale i velkého počtu obyvatel kraje. Díky špatnému řízení celého procesu by z toho měli vyvodit osobní zodpovědnost ti krajští radní, kteří znejisťují a odkládají přípravu nejvýznamnější stavby Pardubického kraje.

Tisková zpráva 25. 5. 2007