Jižní varianta je dobrá volba

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové byli nuceni zahájit svoji činnost před dvěma lety, a to hned po nezvládnutém začátku výběru koridoru rychlostní silnice R35. Kdo měl v roce 2003 zájem si před prvním hlasováním o konceptu územního plánu Pardubického kraje přečíst podklady pro jednání krajského zastupitelstva, musel nabýt nutně přesvědčení, že jasným řešením tranzitní dopravy je jižní varianta, označená jako „C-alt.”. Nebyla. Většina zastupitelů ODS a KSČM, s podporou několika málo dalších, si vybrali severní variantu označenou „A”, kterou nedoporučilo ani povinné hodnocení konceptu SEA, ani odborné posudky, jež jsou zákonem požadovány pro objektivizaci rozhodovacího procesu.
Jižní varianta byla navíc podpořena dokumenty pocházejícími od obcí a mikroregionů Svitavska a Litomyšlska. Severní varianta byla a je vytrvale odmítána značnou částí veřejnosti. Jak postupovat dál, dalo najevo krajské zastupitelstvo schválením Memoranda o spolupráci kraje s ministerstvem dopravy. Před důležitým červnovým hlasováním krajských zastupitelů se objevily hlasy také proti jižní variantě. Nejde jim však o podstatu věci, ale jen o prosazování vlivu úzké skupinky lidí, kteří „zaspali dobu”. Odmítnout jižní variantu z objektivních důvodů jednoduše nelze. Svými subjektivními argumenty tito noví oponenti pouze podtrhují potřebu konečně rychle vyřešit obslužnost i propustnost tranzitní silniční dopravy v Pardubickém kraji. V této době jde především o přijetí společného řešení kraje a státu, volbu jižní varianty s přivaděči na Žamberecko a Orlickoústecko.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové věří v zodpovědnost všech krajských zastupitelů, kteří si plně uvědomí dosah svého rozhodnutí. Přijmout, či odmítnout podporu státu v tak velkém rozsahu bude vyžadovat jejich plné soustředění na odbornou stránku, zásadně ovlivňující rozvoj nebo stagnaci celého kraje. Krajské zastupitelstvo má v této době velkou příležitost rozhodnout o komplexním projektu silniční dopravy a zařadit jej ještě včas do územního plánu. Nemělo by se nechat ovlivňovat jinými volbami, byť jsou parlamentní.

20. 5. 2006 - Zpráva pro tisk