Tranzintní silnice R35 povede jihem

Ochránci přírody údolí Husího krku jsou přesvědčeni, že jižní koridor je pro tranzitní dopravu přirozeným řešením. Spolu s námi si to myslí velká většina odborné veřejnosti. Občané obcí Pardubického kraje jsou v odborných záležitostech zcela závislí na tom, co rozhodnou regionální politici. Zastupitelé, kteří byli zvoleni v posledních volbách i ti, kteří se těší, že budou po nadcházejících volbách „vládnout” v parlamentu, jsou amatéry v otázkách tranzitní dopravy. V jejich řadách je jen málo zkušených osob na to, aby v odborných záležitostech rozhodovali samostatně.
Občané nechtějí být v odborných otázkách rukojmími amatérů na řešení dopravy a uznávají pouze odborné argumenty. Ty od začátku hodnotí urputnou snahu ODS a KSČM vést tranzitní dopravu Pardubickým krajem „severní variantou” jako nejhorší pro životní podmínky obyvatel. Kraj po dlouhých rozpacích a na základě oprávněného tlaku obyvatel uzavřel dohodu se státem na komplexní řešení dopravy tranzitní i obslužné. Bohužel tisk podléhá politickému vlivu a po podpisu společného Memoranda o spolupráci státu a kraje nadále spekuluje spolu s některými zastupiteli o tom, která politická strana nakonec uhne tranzitní provoz podle výsledku voleb. Místo toho by mělo od novinářů jednoznačně zaznít, že uzavřené smlouvy se dodržují a nemění se podle toho, kdo právě vyhraje volby.

Ochránci přírody údolí Husího krku upozorňují krajské zastupitele, že se jedná o zcela výjimečný stav, kdy Pardubický kraj je dominantním subjektem při řešení celorepublikové potřeby urychlení výstavby kvalitní dálniční komunikace v západo – východním směru. Napříč krajem vede přibližně 100 km plánované trasy R35. Tím vzniká situace, kdy je možné nejen akcelerovat lhůty realizace R35, ale i využít konkrétních závazků státu na výstavbu souvisejících investic. Navíc v plánovacím období EU 2007 až 2013 budou mimořádné a zřejmě se již neopakující podmínky pro alokaci finančních prostředků pro celý projekt.

9.5. 2006 - Zpráva pro tisk