Odpor na jihu není srovnatelný s tím na severu

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové již seznámili během posledních tří let veřejnost se všemi podstatnými argumenty o nepřijatelnosti severní varianty rychlostní komunikace R35. V závěru procesu projednávání územního plánu proto v klidu očekávají konečné rozhodnutí krajského zastupitelstva. Proti jeho původnímu usnesení stavět severní variantu stojí posudky nejen odborných autorit ČVUT, ale i opačný názor tří ministerstev a zásadní nesouhlas ekologických odborníků zastoupených občanským sdružením Děti Země. V průběhu schvalování konceptu a návrhu územního plánu se proti severní variantě vyjádřily tisíce občanů a desítky obcí. Naproti tomu jižní variantu požadovaly obce a mikroregiony Svitavska a Litomyšlska.
Tuto situaci by měl správně vyhodnotit především radní Toman, zodpovědný občanům Pardubického kraje za dopravu. Pak by nemohl veřejně prohlašovat, že „na jihu bude odpor srovnatelný s tím na severu“. Institucionální „odpor“ proti severní variantě je všem zřejmý. Pokud má radní na mysli názory samotných občanů a občanských sdružení v obou regionech, měl by vzít na vědomí, že narychlo svolávaná jednání na jižní trase jsou informována neúplně a jednostranně. Kraj by měl totiž těmto občanům poskytnout podklady, které má k dispozici již od roku 2003. Objednal a zaplatil je také z jejich prostředků a většina z těchto odborných studií hodnotí severní variantu R35 jako nejhorší a naopak jižní variantu jako nejužitečnější pro dopravu a nejšetrnější k životním podmínkám obyvatel kraje dotčených výstavbou tranzitní komunikace.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové žádají krajské zastupitele, aby se také oni podrobně s celou problematikou seznámili tak, jak jsme to byli okolnostmi nuceni učinit my. Vstřícnost státu postavit jižní variantu R35 zároveň s přivaděči a současná podpora ekologických odborníků, stojících v opozici proti všem dosavadním projektům dálnic a rychlostních silnic, je pro veřejnost jasným signálem, že krajské zastupitelstvo může dospět nakonec k jedinému objektivnímu závěru. Tím je schválení společného memoranda Ministerstva dopravy a Pardubického kraje o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti.

6.4. 2006 - Zpráva pro tisk