Jižní varianta je prospěšnější než severní

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové zaslali spolu s mnoha občany nesouhlasné připomínky k výběru rychlostní komunikace R35 podle tzv. severní varianty do územního plánu Pardubického kraje. Přestože je kraj časem omezen ve svém rozhodování, nejeví se zatím žádný reálný posun k přijetí smysluplnější jižní varianty.
Připomínky měly poslat také dotčené orgány státní správy. Zejména nás zajímají stanoviska ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí, která budou určující pro další vývoj v krocích krajského úřadu a zastupitelstva Pardubického kraje. Ministr pro místní rozvoj již dal opakovaně veřejně jasně najevo, že severní varianta R35 není průchodným řešením tranzitní dopravy Pardubickým krajem. Všichni, kdo se stále ohánějí zajištěním prosperity kraje, by se měli urychleně se státem dohodnout a skutečně konat ve prospěch občanů kraje.

Nepřekvapuje nás, že z „města železnice“, České Třebové, se stále ozývají hlasy jakoby ze století páry a úplně zapomínají na to, že se blížíme k době „digitálních dálnic“. Komunikační změny se již dnes dotýkají nás všech. Právě v této době by měli krajští manažeři územního plánu dát jasné argumenty na stůl. Měli bychom všichni vědět, zda-li se budeme ubírat jenom primitivní cestou budování regionální logistiky založené například na rozvážení jogurtů a dřevěných palet, nebo bude kraj podporovat vědomostní společnost a k tomu bude vytvářet svým obyvatelům příznivé životní podmínky. Krajští zastupitelé by se měli se státními institucemi dohodnout a nechat je postavit skutečnou tranzitní dálnici pro mezinárodní kamionovou dopravu se smysluplným napojením celého regionu.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové podporují možnost postavit co nejrychleji, a za státní a evropské peníze, moderní regionální dopravní silniční infrastrukturu, propojenou po celém kraji s páteřní dálnicí, označovanou jako jižní varianta R35. Pokud stát avizoval nabídku lepšího a perspektivnějšího řešení, měl by ji kraj urychleně přijmou a do územního plánu zahrnout. Zatím jsme však žádné výsledky v tomto směru nezaznamenali. Věříme, že námi občany „propůjčené“ právo rozhodovat, nakonec krajští zastupitelé správně a zodpovědně použijí. Dohoda se státem na změně trasy mezinárodního silničního propojení v návrhu územního plánu kraje se nám všem může jen vyplatit. Změna stanoviska by určitě občany nebyla chápána jako projev slabosti, ale jako projev rozumu a odpovědnosti.

15.2.2005 - Zpráva pro tisk