Z parlamentu zazněla podpora jižní variantě R 35

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové doporučují všem zainteresovaným stranám, aby se pozorně seznámily s vysvětlením ministra dopravy k pokračování přípravy výstavby rychlostní komunikace R 35 v Pardubickém kraji. Učinil tak nedávno při interpelacích v Parlamentu, kde mimo jiných podrobností řekl, že silnice R 35 je, byla a bude prioritou dopravní politiky České republiky.
"Moje výhrada proti vedení severní trasy je zcela pragmatická, protože posudky, které má ministerstvo k dispozici, které si vyžádalo od dopravního odboru Pardubického kraje, ukazují, že na severní trase jsou dopravní závady z hlediska rychlosti, na kterou je to projektováno. Jsou tam snížené rychlosti minimálně na dvou úsecích a celá tato trasa je realizovatelná pouze v jednom jediném taktu a jako celá trasa přes Pardubický kraj se musí postavit naráz, protože nemá žádnou etapu. To byly naše výhrady a proto preferujeme jižní variantu, protože jižní varianta je realizovatelná po etapách, je to komunikace, která je v současné době připravována v dalších obchvatech. Připravujeme také obchvat Litomyšle a proto ta debata o technickém vedení a řešení silnice R 35 je podle mého názoru otevřená, protože stejné stanovisko jako má Ministerstvo dopravy má Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí.“

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové dlouhodobě podporují protesty obyvatel deseti obcí proti umístění tranzitní komunikace do složitého terénu a do obydlených lokalit mezi Vysokým Mýtem a Třebovicemi. Se svými námitkami dosud neuspěli pouze u těch krajských politiků, kteří při volbách slibovali rychlostní komunikaci umístit co nejblíže k České Třebové a Ústí nad Orlicí. Plně souhlasíme s následujícím vstřícným stanoviskem ministra dopravy, které však krajem nebylo přijato.

„Já jsem panu hejtmanu Rabasovi, ještě než projednávali koncept územního plánu nabídl, že z České Třebové můžeme jako součást celé komunikace plánovat přivaděč, který by nahradil obchvat České Třebové. Bylo by to, a jsem o tom stále přesvědčen, pro obyvatele České Třebové daleko lepší řešení. Tehdy jsme se na tom v Praze dohodli…. Já jsem stále připraven jednat, protože chci, aby tato silnice postavena byla, ale chci také, aby byla bez dopravních závad, aby byla na 120 kilometrovou rychlost v celém kontinuálním úseku a aby byla také co nejlevnější. Protože peníze budou limitující faktor.“

Odborníci dobře vědí, že všechny dosavadní uváděné finanční náklady na jednotlivé trasy rychlostní komunikace R 35 jsou velmi přibližné. Chybějící rovnocenné vyhodnocení jižní a severní varianty při posuzování prováděcí dokumentace a při samotném stavebním řízení bude hlavním kamenem úrazu učiněného rozhodnutí krajských zastupitelů. Díky jejich nepředvídavosti se dá očekávat, že dnešní nepřizpůsobení územního plánu realitě bude přípravu stavby celostátně důležité tranzitní silnice Pardubickým krajem významně oddalovat. Tuto cenu si pak musí všichni přesvědčení zastánci severní varianty R 35 navíc připočítat do „svých“ kalkulací.

Doufejme, že krajské zastupitelstvo nakonec přece jen dokáže přehodnotit svoje dosavadní „nestátotvorné“ uvažování a vyjde vstříc výhodnějšímu řešení tranzitní dopravy jižním koridorem. Vedení kraje a úředníci by měli na jižní variantě proto již dnes urychleně pracovat.

22. 11. 2005 - Zpráva pro tisk