R 35 - slabé stránky a silná slova

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové společně s ostatními odpůrci severní varianty rychlostní komunikace R 35, která má protáhnout narůstající tranzitní silniční dopravu Pardubickým krajem mají jasno. Setrvání u severní varianty je slabou stránkou rozvojové strategie vedení Pardubického kraje, které si ji nechalo odhlasovat zastupiteli na základě rozložení politických sil. Projednávání návrhu územního plánu sice setrvačností dál pokračuje tímto směrem, ale realita přípravy stavby se blíží více názorům lidí s větším rozhledem a s menším příklonem k politikaření.


Hejtman Rabas s krajskými „odborníky na dopravu“ neustále míchají tranzit mezinárodní dopravy s dostupností severnější části kraje, a dokonce tuto myšlenku považují za skvělou příležitost ukázat všem ostatním svoji politickou sílu. Tu si chtějí vyzkoušet při jednáních řídícího výboru, který sestavuje ministr dopravy pro urychlení výstavby R 35. Vznik tohoto řídícího výboru vítá i většina oponentů severní varianty z řad veřejnosti. Občané Pardubického kraje by měli mít co nejdříve jistotu, že narůstající proud tranzitní silniční dopravy napříč republikou bude v jejich okolí dobře zvládnut. Pokud si z tohoto odborného dopravního problému udělali zastánci severní varianty volební politikum, neměli by do svých hrátek zatahovat občany, kteří je již několik let upozorňují na neprůchodnost severní varianty R 35 mezi Vysokým Mýtem a Mohelnicí. Vždyť oba sousední kraje Hradec Králové a Olomouc jsou s přípravou i samotnou stavbou již mnohem dále a očekávají, že rovněž zastupitelé a vedení Pardubického kraje konečně pochopí primární účel nejdelší silniční liniové stavby pro tranzitní dopravu v republice. Přehnané lokální ambice krajských politiků podporované některými starosty měst Orlickoústecka, se do celkového záměru co nejdříve jezdit z Olomouce do Hradce po tranzitní silnici vůbec nehodí.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové proto považují schválené Souborné stanovisko k územnímu plánu Pardubického kraje se severní variantou rychlostní komunikace R 35 pouze za proklamaci politické moci, nikoliv za odborný dokument, podle kterého je možné plánovat další výstavbu tranzitní dopravy pro Českou republiku. Z celospolečenského pohledu zavedla severní varianta R 35 tvrdé jádro jejich zastánců v Pardubickém kraji do osamocení.

Pardubické zastupitelstvo tak dlouho vybíralo, až přebralo. V posledních dnech veřejnosti prezentované „Společné prohlášení“ hejtmanů tří krajů a primátorů krajských měst k výstavbě rychlostní komunikace v úseku Sedlice – Mohelnice je opět jen politickým gestem. Slabou stránkou jejich aktivity je Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení územního plánu Pardubického kraje, které není s dotčenými orgány vyjednáno také pro jižní variantu R 35, kterou považuje stát i stále více občanů za klíč k propojení dálnic D 11 a D 47.

Hejtman Rabas sice slibuje, že za pár měsíců bude i Pardubický kraj připraven přispět k úspěšnému jednání o přípravě a urychlené realizaci rychlostní komunikace na území Pardubického kraje. Je to však pouze jenom politické mlžení, protože jeho trumfem v rukávě nebude nic jiného, než návrh územního plánu v původní podobě s neprůchodnou severní variantou R 35.
Vedení kraje tak ztrácí nejen čas, ale i důvěru veřejnosti.

18. 10. 2005 - Zpráva pro tisk