Zodpovědnost krajských zastupitelů je velká

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové jsou přesvědčeni, že velkým otazníkem při výběru nejvhodnější trasy R 35 bude samostatnost rozhodování regionálních zastupitelů. Z dosavadních kontaktů s nimi vyplývá, že se zřejmě opět bude rozhodovat politicky pod tlakem větších měst na severu kraje. Bude se rozhodovat mezi severní a jižní variantou, to znamená mezi kontroverzním vedením kopcovitým terénem Orlickoústecka, a nebo mezi průjezdem přirozenou, urbanisticky vhodnější oblastí Litomyšlska.
Evropská i státní síť dálnic a rychlostních silnic s dostavbou celého úseku na našem území počítá kolem roku 2015
. To znamená začít s přípravou stavební dokumentace a s dílčími stavebními pracemi poměrně brzy. Dnešní papírové provedení severní varianty je z moha hledisek značně zastaralé. Jako lepší silnice I. třídy, s množstvím omezení rychlosti, nespňuje funkci páteřní tranzitní silnice pro kamionovou dopravu budoucnosti. Proto je odbornými posudky zásadně zpochybněna. Navíc je vedena nově přes deset obcí, které necitlivě křižuje sem a tam, aby se přiblížila co nejvíce k Ústí nad Orlicí a pak přímo do České Třebové.
Odtud je totiž největší politický tlak mít silnici takříkajíc za humny. Oba starostové tím chtějí zakrýt svoji neschopnost řešit dopravní situaci na I/14, která je jejich hlavním dopravním problémem. Samozřejmě se obchvatu svých měst nemohou dočkat, když pro to nic nedělají a tvrdí občanům, že za ně vše vyřeší severní varianta R 35.
Městské úřady tím zakrývají jen vlastní nečinnost a neschopnost.

Ochránci přírody údolí Husího krku z Řetové jednoznačně odmítají vedení tranzitního koridoru dálnice podle severní varianty z politických důvodů. Spoléhají se na zodpovědnost krajských poslanců při hlasování, kteří vezmou v úvahu zejména možnost urychlení výstavby v prostoru jižního koridoru.
Stát dal jasně najevo, že bude investovat jen do řešení, které bude ekonomicky a uživatelsky jeho zájmům vyhovovat. Většina krajských zastupitelů je současně starosty nebo místostarosty měst či členy místních zastupitelstev. Z toho plyne obtížnost jejich úkolu, zvládnout čestně červnové rozhodování krajského zastupitelstva a rozhodnout se podle vlastního názoru o lepším technickém řešení koridoru rychlostní komunikace R 35.

15.3.2005 - Zpráva pro tisk