Opětovná stížnost na postup projednávání ÚP VÚCPk.

Opětovná stížnost na postup projednávání velkého územního celku Pardubického kraje.


Krajský úřad Pardubického kraje
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Řetová 26. 7. 2005Věc: Stížnost

na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk) – Váš dopis Č.j.: KrÚ – 15257/2005/164/KO ze dne 18.7. 2005

K vašemu dopisu vám sdělujeme, že nesouhlasíme s evidencí naší stížnosti pouze v kategorii „žádost“, jak v dopise uvádíte. Naše podání je v první řadě „stížností“ na postup projednávání, tj. přípravu, zpracování a schválení Souborného stanoviska s pokyny pro dokončení územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (prosinec 2004), které bylo schváleno usnesením Z/69/05, bod. 2, na 6. zasedání zastupitelstva kraje.

Předpokládáme, že námitky v našich dopisech z 6. 7. a 18. 7. 2005 jsou oprávněné a opravným prostředkem bude zrušení usnesení v bodě 2. Naše žádost směřuje k odstranění závadového stavu, jak vyplývá z předmětu stížnosti.

Z výše uvedených důvodů musíme také odmítnout váš postup, kterým jste předali stížnost k vyřízení odboru strategického rozvoje, a který je za podklady zodpovědný. S ohledem na to, že 18. bod jednání, Územní plán velkého územního celku, byl v kompetenci 1. náměstka hejtmana, vyžadujeme informaci na úrovni statutárních zástupců kraje.