Stížnost na postup projednávání ÚP VÚCPk zaslaná na Ministerstvo vnitra ČR

Stížnost na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk), zaslaná na Ministerstvo vnitra ČR.


Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7 -Letná

Řetová 15. 9. 2005Věc: Stížnost na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk)

   Zastupitelstvo Pardubického kraje podle veřejně přístupných dokumentů Souborného stanoviska ke konceptu územního plánu Pradubického kraje, přijalo na svém 6. zasedání usnesení Z/69/05 Zastupitelstva Pardubického kraje k bodu 18. - ÚP VÚCPk, kterým byla v bodě 2 byla schválena severní varianta rychlostní komunikace R 35.

   Obracíme se na vás ohledně výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti podle zákona č. 129/2000Sb. o krajích a v příloze vám zasíláme naše písemná podání Krajskému úřadu v Pardubicích, v kterých uvádíme konkrétní závady v dokumentach pořizovatele schvalovaného stanoviska.

   Rovněž s ohledem na žádost podanou 4 434 občany Pardubického kraje podle zákona 129/2000 Sb., o nové projednání konceptu územního plánu Pardubického kraje, předpokládáme, že po vašem přezkoumání bude provedena náprava a proces uveden do zákonem předepsaného stavu.