Stížnost na postup projednávání ÚP VÚCPk

Stížnost na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk).


Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Řetová 6. 7. 2005Věc: Stížnost na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk)

V návaznosti na usnesení Z/69/05 Zastupitelstva Pardubického kraje k bodu 18. ÚP VÚCPk a schválení severní varianty rychlostní komunikace R 35, žádáme o zrušení platnosti tohoto usnesení v bodě 2.

Zdůvodnění:

1.   V dokumentu Přílohy C) – Návrh rozhodnutí o námitkách orgánů územního plánování, je v rozporu se Zákonem 50/1976 Sb. uveden pod číslem 40, str. 78, dopis starosty města Ústí nad Orlicí, který svým obsahem není stanoviskem orgánů územního plánování, ale pouze prohlášením fyzických osob, pro které tito veřejní činitelé účelově využili svého postavení statutárních zástupců měst a subjektů Města Ústí nad Orlicí a okresu Ústí nad Orlicí.

2.   Rovněž účastníci veřejného jednání zastupitelstva Pardubického kraje 16.6. 2005 byli před hlasováním uvedeni v omyl panem Jiřím Čepelkou touto dezinformací.