Doplácíme na nečinnost krajských politiků

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové zjistili, že od doby, kdy hejtman Pardubického kraje obdržel dopis ministra dopravy s žádostí o dopracování podkladů pro jižní variantu R35, uplynul měsíc naprosté nečinnosti. V případě dopracování podkladů jižní varianty do úrovně varianty severní to znamená přibližně měsíc práce úředníků odboru strategického rozvoje Krajského úřadu a dodavatele dokumentace. Nikdo z nich se však do práce nehrne a čeká se údajně až na červnové rozhodnutí zastupitelů, kteří tak budou mít opět po roce k dispozici pro rozhodování neúplné podklady.
Již jednou se občané mohli přesvědčit o neprofesionalitě krajských politiků, když bez hlubších znalostí problematiky tranzitní dopravy rozhodli o pokračování projekce severní varianty.
Pokud dospělo ministerstvo dopravy k názoru, že užitečnější pro stát bude co nejrychlejší napojení na D11 od Prahy jižní variantou R35, měli by také krajští funkcionáři přistoupit neprodleně k vyhodnocení nové situace.
Ministerstvo dopravy považuje urychlení přípravy realizace rychlostní silnice R35 za jeden z prioritních projektů rozvoje dopravní infrastruktury České republiky. Tato rychlostní silnice R35 bude jako spojnice mezi dálnicemi D11 a D47 plnit především funkci alternativního spojeni Čech s Moravou a měla by odlehčit dálnici Dl, jejíž kapacita se blíží naplnění.
Současně by urychlení přípravy mělo pomoci rozvoji Pardubického kraje a posílení regionálních vazeb.

Z posudků je zřejmé, že výhodou jižní varianty je možná výstavba v etapách a tato varianta vykazuje také lepší výškové a směrové parametry, které nevyžadují časté snížení návrhové rychlosti jako v případě severní varianty. Na základě zkušeností s podobnými projekty, například dálnice D8, vnímá Ministerstvo dopravy podněty veřejnosti jako jednu ze skutečností, která by v době investiční přípravy mohla vést k časovým posunům v realizaci.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové si jsou vědomi toho, že změna názoru Ministerstva dopravy krajské politiky viditelně zaskočila.
Ti zřejmě spoléhají na to, že až se mezi severní a jižní variantou bude rozhodovat na příštím zasedání krajského zastupitelstva v červnu, tak se jim dnešní nečinnost bude dobře hodit jako argument, že se požadovaná práce nedala stihnout.
Krajský úřad Pardubického kraje řídí námi zvolení zastupitelé v čele s hejtmanem, jeho zástupci a pověřenými radními za jednotlivé resorty. Jejich práce je dobře zaplacena z daní nás všech, a proto chceme za tyto nemalé finanční prostředky také kvalitní službu občanům.

Žádáme proto, aby Krajský úřad neprodleně zajistil dopracování podkladů jižní varianty R35.

4.4.2005 - Zpráva pro tisk