Severní trasa R 35 může být velkým zklamáním

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové zaznamenali v tisku názor starostů obcí Rybník, Řetová, Sloupnice a České Heřmanice k výběru koridoru pro rychlostní silnici R35. Jejich negativní vyjádření k severní variantě reprezentuje již několik let a opakovaně odmítavé stanovisko obyvatel obcí, kterých by se měla stavba přímo dotýkat. Politická převaha měst bývalého okresu Ústí nad Orlicí se však zdá být v prosazování severní varianty nepřekonatelná. Představitelé těchto měst a obcí totiž vůbec neberou v úvahu, že stavba této tranzitní silnice podle zastaralé koncepce z 60.let může být pro ně nakonec velkým zklamáním.
Předpoklad, že tranzitní rychlostní silnice R35 bude přínosem pro regionální rozvoj severní části kraje není totiž ničím podložen. Příležitosti pro rozvoj tohoto území jsou závislé na množství jiných faktorů. Pouze pokud by se v důsledku přesné a podrobné studie potřeb prokázalo, že neexistence tranzitního silničního spojení je překážkou dalšího rozvoje, je naděje, že přivedení intenzivnější tranzitní dopravy co nejblíže k České Třebové regionálnímu rozvoji pomůže, aniž by způsobilo více škody než užitku.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové jsou stejného názoru jako starostové a občané obcí postižených severní variantou a jsou přesvědčeni, že se musí brát v úvahu připomínky všech dotčených skupin obyvatel, přičemž nelze přehlížet alternativní možnosti řešení.

Krajský úřad by měl proto zajistit co nejrychleji doprojektování jižní varianty R35, která splňuje požadavky moderního a přitom ekonomicky i časově příznivého řešení koridoru tranzitní silniční dopravy Pardubickým krajem.

21.4.2005 - Zpráva pro tisk