Občané hájí svoje zájmy

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové vítají novou občanskou iniciativu, tentokrát majitelů pozemků v dosud prosazované trase severní varianty R35. Vlastníci pozemků nevěří v objektivní rozhodování regionálních zastupitelů, a proto zakládají sdružení v jednotlivých obcích. Chtějí se tak bránit případnému negativnímu dopadu na jejich obce a životní prostředí v nich. Probíhají sice jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a Krajským úřadem, která mají krajským zastupitelům objasnit důvody pro volbu jižní varianty.
Samotným obyvatelům Pardubického kraje je již delší dobu jasné, že tranzitní rychlostní komunikace R35 musí vést přes území nejkratší cestou a co nejdříve. Tento záměr plní jižní varianta, která však byla politicky na rok uložena k ledu. Důvodem byla a stále přetrvává představa některých regionálních politiků, že kraj potřebuje budovat dopravní infrastrukturu směrem přes svůj kopcovitý severní konec, přestože přirozený proud mezinárodní tranzitní dopravy napříč Českou republikou směřuje po přímější trase jihem.
Zjednodušování přístupu krajských zastupitelů při rozhodování o tomto vysoce odborném problému vede až k zatvrzelému odporu brát v úvahu jakékoliv racionální a odbornými studiemi doložené argumenty, že severní varianta je nejhořší možné řešení.
Krajské politiky dosud nepřesvědčil ani odpor obcí a občanských sdružení proti severní variantě, ani změna doporučení Ministerstva dopravy pro variantu jižní.

Pokud města na severním konci kraje spoléhají na to, že jejich rozvoj zajistí hlavně protažení trasy tranzitní dálnice jejich nejbližším okolím, jsou na velikém omylu.
Podle dostupných informací k tomuto jevu nedošlo a nedochází prokazatelně ani při stavbě dalniční sítě v Evropské unii. Dojít k tomu překvapivě nemůže ani přes politickou snahu zastupitelů Orlickoústecka v čele s představiteli České Třebové, protože účelem evropské sítě dálnic je především pohodlný, rychlý a bezpečný průjezd na dlouhé vzdálenosti.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové proto spoléhají na zodpovědnost členů Rady Pardubického kraje v čele s hejtmanem, že na základě objektivních důvodů doporučí zastupitelstvu ke schválení jižní variantu tranzitní silnice R35 a zajistí pak i její co nejrychlejší výstavbu.

4.5.2005 - Zpráva pro tisk