Občané se musí proti R 35 bránit sami

Ústecké a třebovské městské zastupitelstvo v roce 2003 podpořilo severní trasu rychlostní komunikace R 35 a krajští zastupitelé schválili pokračování v přípravě této varianty. Občané Ústí nad Orlicí bydlící v městské čtvrti Hylváty se obávají dalšího vývoje, a proto podpořili i letošní řetovskou petici proti R 35. Také další větší města v severní části bývalého okresu jsou spokojena s tím, že tranzitní mezinárodní doprava by vedla v bezprostřední blízkosti obytných sídel na ústecku.
Problém řešení obchvatů dvou měst České Třebové a Ústí nad Orlicí tímto způsobem naopak přinese jejich obyvatelům a okolním obcím nové a větší problémy. Odlehčení dálnice D1 z Prahy do Brna orientuje do zamýšleného koridoru více projíždějících těžkých vozidel. V kopcovitém terénu by došlo k zatížení údolí Řetové a Hylvát nadměrným hlukem a výfukovými zplodinami. Vlivem převládajícího jihovýchodního větru lze očekávat zhoršení životní prostředí daleko širšího okruhu obyvatel města. Stejné obavy mají téměř všechny obce na plánované severní trase R 35, které již svoje zamítavá stanoviska důrazně prosazují nejen prostřednictvím svých zastupitelstev, ale i peticemi. Obyvatelé obcí založili občanská sdružení a chtějí svoje životní prostředí bránit sami. Protesty proti plánovanému zhoršení životních podmínek na předměstí Lhotka jsou důkazem toho, že by přijetím alternativního řešení tzv. tunelové varianty pod Kozlovcem z Řetové do prostoru Hylvát vznikly stejné problémy. Městští zastupitelé by měli více pozornosti věnovat většímu využití ekologičtějšího železničního koridoru pro přístupnost a dostupnost svých měst na severu, a to bez necitlivých zásahů do urbanistických a životních podmínek občanů. Podle našeho názoru je přirozeným a nenásilným řešením rozšíření stávající R 35 na jihu kraje. Doufáme, že to postřehnou i zastupitelé na všech stupních samosprávy a svůj názor nakonec změní.

7. 7. 2004 - Zpráva pro tisk