Nechceme silniční uzel trasy R 35 v Řetové

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové jsou proti tomu, aby nové problémy deseti obcí na severní trase rychlostní slinice R 35 byly způsobeny neschopností České Třebové řešit svoji dopravní situaci. Představitelé radnice nevidí jiné řešení omezení počtu projíždějících vozidel na průtahu I/14, který vede po celé délce městem, než stavbu nové tranzitní silnice R 35 s daleko větší kapacitou projíždějících vozidel. Tato čtyřproudová mezinárodní silniční tepna bude potom plnit podobnou funkci jako mezinárodní železniční koridor. Bude umožňovat dalším vozidlům rychlý průjezd naším krajem. To, že povede opět po celé délce města, jen pár set metrů od současného průtahu považují radní v České Třebové podle svých dosavadních vyjádření za optimální řešení. Proti tomu sice protestují obyvatelé Lhotky a navrhují hned řešení. Přemostění této čtvrti chtějí nahradit postavením téměř třímiliardového úseku s tunelem v Hylvátech, který zaplatíme všichni.
Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové doporučují všem skalním zastáncům severní varianty, aby se projeli po modernizovaném úseku stávající silnice I/35, aby mohli porovnat jak vypadá provoz, který vede volnou krajinou mimo obce. Stejným koridorem byla totiž navržena jižní varianta R 35, proti které nikdo neprotestuje, protože také blízkým obcím nezhoršuje životní prostředí. Pravým opakem je doporučená severní varianta, s trasou vedenou přímo přes desítku obcí. K severní části bývalého ústeckého okresu by se silnice přiblížila jen o pár kilometrů a nic jiného, než komplikovanou stavbu dlouho očekávaného obchvatu České Třebové obyvatelům nepřinese. Sevření „města železničářů“ mezi dvě dopravní tepny bude pak dokonalé, a navíc je známo, že obrovská stavba zhorší na velmi dlouho životní podmínky ve městě i okolí. Radnice na jihu kraje jsou prozíravější. Již v lednu, měsíc po rozhodnutí doporučit severní variantu, začaly okamžitě jednat s krajem a ministerstvy o financování obchvatů svých měst, kterými současná I/35 prochází. Nejsou zaslepeni gigantománií a vidí i jiná a rychlejší řešení. Obchvaty silnice první třídy budou vedeny v trase navrhovaného koridoru R 35 a Ochránci přírody údolí Husího krku považují za zcela dostačující takové řešení i pro Českou Třebovou a okolní obce, které se severní variantou zásadně nesouhlasí.

17. 8. 2004 - Zpráva pro tisk