Vylepšená severní varianta rychlostní silnice R 35

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové oceňují přístup odborných pracovníků odboru strategie krajského úřadu, kteří předložili zastupitelstvu k projednání vlastní a objektivní podklady. Výbor zastupitelstva pro dopravu naopak prokázal, že nemůže být skutečným odborným poradním orgánem zastupitelstva, ale jen přikyvovačem politického vedení kraje. Doporučil totiž zastupitelstvu opět severní variantu, přestože mu informace odboru strategického rozvoje jasně signalizují budoucí potíže. Na rozdíl od odborníků, věří někteří krajští politici více Ředitelství silnic a dálnic ČR, které si podle našeho názoru vybralo špatné projektanty. Dokazují to realizované stavby, kde se překračuje plánovaný čas a hlavně náklady, z důvodů celkově špatné připravenosti a chyb v projednávání stavebních povolení. Nakonec se ukazuje, že je chybný i výběr tras.
Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové a většina občanů dotčených obcí severní variantou tranzitní komunikace R35 v úseku obcí České Heřmanice, Sloupnice, Řetová, Rybník na tato rizika dlouhodobě upozorňují krajské zastupitelstvo. Vážné konkrétní námitky z řad veřejnosti proti severní variantě také předneslo šest občanů přímo na červnovém zasedání zastupitelstva. Je napováženou, že ani doporučení jižní varianty od Ministerstva dopravy, Ministersva životního i Ministerstva pro místní rozvoj, nemají u krajských zastupitelů žádnou váhu. Navíc, ve shodě s námi, upozorňují na stejné nedostatky a rizika severní varianty. Suverénní vystupování současného politického vedení kraje však technické a provozní nedostatky vybrané severní trasy nevyřeší a budeme na ně doplácet všichni. V námitkách měst a obcí horujících pro severní variantu se sice vyskytla některá „zbožná přání”. Někde by chtěli trasu vést kousek dál za kopcem, jinde zase nechtějí nad hlavou most, ale chtějí u sousedů tunel a podobně. Tato přání obcí však v připomínkovém řízení nebyla akceptována, protože Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo potřebný základní souhlas, a pak jsou jednoduše další požadavky označeny jako neoprávněné.

Schválená severní varianta zhorší podle odborných vyhodnocení životní podmínky menších obcí. Proto budeme doporučovat, aby skutečná severní varianta byla vylepšena a vedla co nejseverněji, nejlépe mezi městy, která si ji tak nutně přejí. Mezi Brandýsem nad Orlicí, Chocní, Letohradem, Žamberkem, Ústím nad Orlicí, Českou Třebovou a Lanškrounem. Tím se ještě více ušetří na přivaděčích a obslužných přípojkách silnic druhé třídy. Také do Králík a na hranice odtud bude blíž. Tranzitní silnice pak bude více „obslužná”, sever bude „méně odříznut” od centra kraje a spojení s ním bude ještě rychlejší. Občané těchto obcí tak budou více uspokojeni. O to přece všem odpůrcům lepší alternativní jižní varianty jde. Také nám by toto řešení nakonec vyhovělo.

Šanci vylepšit severní variantu budou mít zastupitelé při dalším projednávání našeho požadavku na příštím krajském zastupitelstvu. Pak by Územní plán VÚC Pardubického kraje sloužil nejen více lidem v kraji, ale i státu.

7. 7. 2005 - Zpráva pro tisk