Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5677x
Zobrazeno   -   5426x
Zobrazeno   -   5420x
Zobrazeno   -   5324x
Zobrazeno   -   5294x

Odkazy

Další informace

OPÚHK
 

Přehled vývoje událostí po schválení Územního plánu
VÚC Pardubického kraje dne 14. 12. 2006.

    25. 4. 2008

O rychlostní silnici R35 se jednalo i v Bruselu. Roman Línek seznámil zástupce Evropské komise s textem deklarace k realizaci páteřní komunikace R35, kterou na závěr mezinárodní konference podepsali zástupci čtyř krajů a ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR. V článku III. deklarace je uvedeno jak by se v ideálním případě měla rychlostní silnice v Pardubickém kraji rozestavět.

1. Úsek Sedlice - Opatovice v délce 3,2 km, plánovaný termín zprovoznění: 2009
2. Úseky Opatovice - Časy a Časy - Ostrov v délce cca 26,9 km. plánovaný termín zahájení výstavby: mezi lety 2010 - 2015
3. Úseky Ostrov - Litomyšl a Litomyšl - Opatovec v délce cca 43.9 km plánovaný termín zahájení výstavby: mezi lety 2014 - 2015
4. Úseky Opatovec - Staré Město a Staré Město - Mohelnice v délce cca 34,4 km, plánovaný termín zahájení výstavby: mezi lety 2014 - 2016

Z tohoto pohledu je načase konečně opustit "politické kalkuly" o umísťování přivaděče mezi Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou. Pardubický kraj by měl zajistit, aby se dostavěl obchvat Opatova a postavil se plánovaný přivaděč k Žamberku. Pokud by tyto silnice navzájem propojily plánované obchvaty České Třebové a Ústí nad Orlicí, doprava z transevropské sítě by se plynule přivedla do oblasti Orlickoústecka.    12. 4. 2008
Po schválení jižní trasy rychlostní silnice R35 se jedná o několika přivaděčích. Ukazuje se, že dnes většina radnic začala přemýšlet vlastní hlavou. Snaží se dojít k výsledku, který co nejméně "zabetonuje" jejich území. První zdravý názor projevila Litomyšl, která navrhuje namísto plánovaných dvou mimoúrovňových křižovatek, jen jeden nový sjezd z R35, ne však pro sebe, ale pro Českou Třebovou a Orlickoústecko. Jak je možno zaznamenat v tisku, ústecká radnice dosud neopouští "politickou" variantu místostarosty Jiřího Čepelky, kterou opakuje dokola starosta Richard Pešek: "Chceme přivaděč mezi Ústí a Českou Třebovou, čtyřpruh s povolenou rychlostí 130 km za hodinu." Starosta České Třebové Jaroslav Zedník v tisku jen konstatuje: "Některá vystoupení z Ústí jsou zvláštní. Někdy mám pocit, jako by byli na jednání jiní lidé, poslouchali něco jiného než my". Na přikladu Litomyšle se totiž rýsuje pro kraj jednoduché řešení, že Ústí nad Orlicí v podstatě žádný další přivaděč nepotřebuje. Chce to však začít přemýšlet.

    3.4. 2008
zástupci vlády ČR, Pardubického a Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic a dalších organizací se zavázali podpořit rychlou a efektivní výstavbu rychlostní komunikace R35. Na mezinárodní konferenci v Pardubicích podepsali deklaraci a harmonogram celé stavby.
Vedle čtyřproudové silnice jsou plánovány obchvaty měst a dálniční přivaděče. K obchvatu Ústí nad Orlicí a České Třebové," řekl včera vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek: "Na nás je, abychom do konce roku 2009 změnili územní plán kraje, ve kterém budou zaneseny všechny nové silnice." Na stavbu přivaděčů jsou slyšet mnohdy kuriozní požadavky. Například starosta Ústí nad Orlicí Richard Pešek také řekl: "Budeme tvrdě bazírovat na tom, aby do města vedla od dálnice čtyřproudová silnice. Kdyby tomu tak nebylo, z Ústí by se brzo mohlo stát město duchů. Dojíždět na dálnici dvacet kilometrů po nějakých okreskách není ve 21. století vůbec možné." Odborníkům je však nereálnost podobných požadavků z předpokládaného průjezdu 4000 vozidel za 24 hodin mezi R35 a I/14 na první pohled zřejmá.....

    26.3. 2008
Krajský úřad nedávno zveřejnil podrobnosti hlasování Zastupitelstva Pardubického kraje o silnici R35, které proběhlo dne 21. 2. 2008 v 16:39:15. Ze 45 přítomných zastupitelů pro soubor usnesení souvisejících s potvrzením jižní varianty hlasovalo 37 zastupitelů, 5 se zdrželo a 3 zastupitelé byli proti.
Zdrželi se: Jaroslav Bajt, Žamberk (KSČM), Jaroslav Klášterecký, Dlouhá Třebová (KSČM), Jaromír Lohniský, Holice, (KSČM), Miroslav Žítek, Ronov nad Doubravou (KSČM), Marie Málková, Slatiňany (ODS).
Proti byli: Aleš Jiroutek, Heřmanův Městec (ODS), Miroslav Popelka, Polička (ODS), Tomáš Soukup, Pardubice(ODS).

    11. 3. 2008
Z usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/318/08 na 22. řádném zasedání dne 21.2. 2008 vyplývá, že se ruší ve smyslu důvodové zprávy usnesení Z/199/06 bod 2, kterým bylo schváleno pořízení změny ÚP VÚC Pk a ruší se usnesení Z/197/06 bod 2, kterým byl schválen upravený text "Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti."
Po roce nečinnosti tedy platí původně schválený územní plán usnesením Z/198/06 z 14.12. 2006 a Memorandum v původním znění, schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/142/06 již 20.4. 2006 a před tím schválené usnesením Vlády ČR č. 421 z 12.4. 2006.
Z uvedeného vyplývá, že v dubnu 2008 uplynou 2 roky od společné dohody kraje a vlády, která byla následně krajem jednostranně zpochybněna a nyní se k jejímu původnímu znění kraj opět vrací a bude žádat vládu o její naplnění.

    21. 2. 2008
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo na svém 22. zasedání většinou 82% hlasů, že nebude měnit platný územní plán v případě výstavby rychlostní silnice R35. Nyní může pokračovat na 1 rok přerušený legislativní proces přípravy stavby v jižním koridoru.

    14.2. 2008
Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, hejtman Královehradeckého kraje Pavel Bradík a primátoři Pardubic a Hradce Králové Jaroslav Deml a Otakar Divíšek tento týden poslali dopisy premiérovi a ministru dopravy, v nichž jednoznačně deklarují politickou podporu regionálních a městských samospráv urychlení přípravy a realizace R35 zejména v úseku Opatovice – Mohelnice. Ve společných dopisech uvádějí: „V souvislosti s potřebou urychlené přípravy a realizace rychlostní silnice R35 se na Vás obracíme s žádostí o maximální politickou podporu opětovného zařazení realizace akce R35 mezi vládní priority rozestavěných dopravních akcí před rokem 2013.“
„Když jsme na posledním jednání rady kraje na základě odborné studie jednomyslně podpořili jižní vedení R35, které máme ve schváleném územním plánu, je nutné bojovat za zrychlení přípravy a realizace této nové dálnice z Čech na Moravu." Uvedl k nové situaci vicehejtman Roman Línek a dodává: „Věřím, že pokud letos vrátí vláda R35 do svých priorit, potvrdí se nedávná slova generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfréda Brunclíka. Ten odhadl, že je reálné, aby rozhodující část nové dálnice vedoucí Pardubickým krajem na Moravu byla včetně přivaděčů postavena v letech 2011 – 2013."

    13. 2. 2008
Krajské zastupitelstvo se chystá opakovaně schválit jižní variantu silnice R35, tentokrát na základě potvrzení odborníků firem SUDOP, Atem a City Plan. Silnice je již rok zakreslena v územním plánu, ale teprve až nyní i vedení kraje má v rukou pádný argument k tomu, aby tranzitní doprava na jihu byla odvedena z měst a obcí ležících na I/35 na novou rychlostní silnici.
Současně se rozvinula diskuze o přivaděčích. Město Žamberk bude podle návrhu odborníků mít obchvat a spojení I/11 s R35 až k Zámrsku. Ve studii je spočítáno, že po nově rekonstruované dvouproudé silnici bude jezdit 5500 vozidel za 24 hodin.
Rozpaky vyvolávají reakce České Třebové, která má v návrhu garantován požadovaný obchvat a odvedení tranzitní dopravy z I/14 mimo město. Propojení s R35 s I/14 se však městu nezdá dost velkorysé a na spočítaný průjezd 4000 vozidel za 24 hodin chce nárokovat čtyřpruhový přivaděč. Opět se zde plete dohromady požadavek na dostupnost souměstí Česká Třebová a Ústí nad Orlicí s vedením celostátní tranzitní dopravy mimo obytná sídla našeho regionu.

    23.1.2008
vedení kraje oznámilo, že studie firmy Sudop Praha, a.s.,kterou jí zadalo Zastupitelstvo Pardubického kraje, potvrdila jižní variantu rychlostní silnice R35 jako nejoptimálnější v úseku Zámrsk – Dětřichov u Moravské Třebové. "Po zvážení všech možných kritérií se ukázalo, že tato varianta je opravdu nejoptimálnějším řešením vedení koridoru R35,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Dopravní studie byla multikriteriální, tzn. že trasování bylo posuzováno podle čtyř kritérií: technická a dopravně inženýrská kritéria, územně technická kritéria, ekonomická a legislativní kritéria a kritéria vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo. Právě poslední kritérium bylo pro závěrečný výsledek nejdůležitější. „Studii předložíme kolegům v zastupitelstvu na únorovém jednání. Věřím, že ji přijmou. Dopravní studie byla zpracována objektivně a zaručí nám stabilitu trasy."

Odkaz: studie firmy Sudop Praha, a.s. ve formátu pdf pdf dokument - velikost souboru 2,8 Mb    14.12. 2007
z tisku jsme zaznamenali následující reakce, které potvrzují správnost našeho úsilí podpory jižní varianty silnice R35 v Pardubickém kraji:

"Přesně před rokem krajští zastupitelé schválili územní plán, který počítá s jižní trasou silnice R35. Vzápětí ale rozhodnutí pod tlakem zastánců severní varianty zpochybnili a zadali firmě Sudop Praha ke zpracování studii, která má vyhodnotit nejlepší trasu ze čtrnácti možných. Studie bude stát 1,9 milionu korun."

"Ještě v dubnu tvrdil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, že krajští radní mohou schválit trasu silnice R35 z východních Čech na Moravu až za dva a půl roku a bude to stále včas.Ošklivě se spletl."

"Trasa v takzvané jižní variantě, už má dávno kladné stanovisko od urbanistů, dopravních expertů a tří ministerstvem. Všichni se shodli, že je optimální, neboť se vyhýbá větším sídlům a odlehčí nejvíce zatíženému dopravnímu tahu v Česku, dálnici D1," vysvětluje Miroslav Patrik z Dětí Země.
Co tedy krajské zastupitele vede k dalšímu prověřování koridoru pro umístění rychlostní silnice R35?

"Podle krajského radního Ivo Tomana není studie Sudopu zbytečná. „Chtěl jsem, abychom měli co nejčistší svědomí, že jsme pro to udělali všechno. Celé tři roky jsem obviňován, že někomu straním a jinému ne. Chtěli jsme tedy, aby úplně naposled někdo nezávislý, vše posoudil z více pohledů a řekl, jaká trasa je nejrozumnější,“ říká Toman. Studie má být podle jeho slov auditem rozhodnutí kraje a poslední tečkou za řešením trasy pětatřicítky.
Zastupitelé kraje o trase definitivně rozhodnou v únoru."

    4. 12. 2007
nám byl poskytnut dopis ministra dopravy Aleše Řebíčka, z kterého citujeme:
"Koncem letošního roku bude dokončena dopravní studie Prověření optimálního vedení koridoru R35 v úseku Zámrsk - Dětřichov na Moravě, kterou zpracovává a.s. SUDOP Praha. Po dokončení uvedené studie projedná Pardubický kraj s Ministerstvem dopravy výsledný koridor pro rychlostní silnici R35. Pardubický kraj bude deklarovat shodu všech zainteresovaných subjektů na vedení silnice R35 v tomto koridoru. Pro takto dohodnutý koridor uvolní Ministerstvo dopravy v rámci rozpočtového opatření 50 - 100 mil. Kč. na jeho přípravu v roce 2008."
Zainteresované subjekty se podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. již 14.12. 2006 dohodly na jižním koridoru R35, který byl schválen v územním plánu a v současné době platí Obecně závazná vyhláška Pardubického kraje č. 2/2006 vymezuje území pro veřejně prospěšné stavby včetně silnice R35. Zastupitelstvo kraje však svoje rozhodnutí zpochybnilo, a proto nebyla silnice R35 zařazena do Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013.

    15.11. 2007
radní zodpovědný za dopravu Ivo Toman na setkání s představiteli státních institucí a stavebních firem sdělil, že řešení dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji "vyžaduje řešení."
K tomu 1. náměstek hejtmana Roman Línek uvedl: „Na základě našeho jednání na Ministerstvu dopravy ČR jsme již obdrželi písemné sdělení o přidělení finančních prostředků na konkrétní přípravu výstavby rychlostní silnice R35, která bude páteří dopravy v našem kraji. Nejpozději v únoru krajské zastupitelstvo rozhodne o definitivní podobě územního plánu a dá tak zelenou všem dalším krokům vedoucím k výstavbě."

    26.10. 2007
v poslední době 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a náměstek hejtmana a radní Pardubického kraje odpovědný za dopravu Ivo Toman činí různá prohlášení o zajištění přípravy a zahájení realizace stavby rychlostní silnice R35 v celé trase do roku 2013. Jejich optimistické zprávy však nejsou podloženy žádnými písemnými doklady, ale jsou založeny pouze jen na jejich subjektivních interpretacích výstupů z jednání se státními úředníky, což nám písemně potvrdil radní Ivo Toman. "Z jednání s náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem, které se uskutečnilo 17. 10. 2007, nebyl pořízen záznam a kraj ani není ze zákona povinen takovýto záznam pořizovat."

    9. 10. 2007
jsme obdrželi od radního Pardubického kraje za dopravu Tomana toto vyjádření k důležitému plánovacímu dokumentu: "Příprava a realizace staveb v letech 2007 -2013, které rozeslalo Ministerstvo dopravy ČR, byly za Pardubický kraj odeslány 8. června 2007. Výše uvedenému materiálu, který byl zpracován formou tabulek, byla obecně vytčena nepřehlednost, k tabulkám nebyl uveden komentář a ani vymezení pojmů v nich užitých. K části týkající se silničních investic bylo připomínkováno nezařazení staveb prioritních pro Pardubický kraj, u kterých již byly schváleny investiční záměry (I/36 Pardubice - Trnová -Fáblovka - Dubina, I/43 Hradec nad Svitavou - Svitavy, Lačnov, I/36 Sezemice, obchvat). U staveb, na které dosud investiční záměry nebyly schváleny (I/35 Opatovice nad Labem - Časy, I/35 Časy - Ostrov, I/35 Ostrov - Zámrsk), bylo upozorněno na absenci položek v tabulce, které by měly specifikovat a zároveň zajistit finanční krytí přípravy těchto staveb." Originál dopisu ministerstvu dopravy, získaný teprve po třech urgencích však zní úplně jinak.

    19.9. 2007
odhlasovala Vláda ČR dopravní investice za 835 miliard v příštích sedmi letech. Komentáře uvádějí, že na Moravu se bude jezdit hůř než dosud, protože v schváleném harmonogramu chybí byť jen zahájení stavby rychlostní silnice R35, která by zajistila druhé spojení Čech a Moravy a odlehčila dálnici D1. Ministr dopravy Řebíček argumentuje, že "prioritizace akcí je dána investiční připraveností staveb a jejich technickou realizovatelností v čase."
Občanskodemokratičtí ministři rezignovali na volební slib, podle kterého se ze všech dálnic měla nejdříve dostavět právě R35. "Nemohu teď rychle odpovědět, jestli se mezi stovky dopravních staveb dostala právě tato silnice," připustil opomenutí náměstek ministra dopravy Jiří Hodač, který má investice na starosti.
Zároveň však jde i o neschopnost vedení Pardubického kraje a radních odpovědných za dopravu a investice, kteří se včas k předloženým materiálům nevyjádřili v připomínkovém řízení. Podle Důvodové zprávy pro vládu "seznamy projektů byly v pracovní verzi předány zástupcům vyšších územně správních celků (krajům) a krajům bylo umožněno zaslat Ministerstvu dopravy připomínky k jednotlivým stavbám a náměty k doplnění.

    7.9. 2007
jsme si po půl roce opět připoměli plnění úkolů z usnesení vlády č. 421/2006, které ukládá "ministru dopravy ve spolupráci s ministrem financí po schválení Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zpracovat dokumentaci programu pro výstavbu rychlostní silnice R35, včetně souvisejících investic" a "čtvrtletně informovat vládu o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje."
Výsledek je pro Pardubický kraj stále mizerný. První část úkolu stanoveného vládou je úplně ignorována a k druhému úkolu "Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraje" ve zprávě uvádí hlavní důvod, proč se na přípravě celé trasy nedá pracovat: "Dne 14.12. 2006 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje územní plán VÚC Pardubického kraje s jižní variantou R35 a zároveň přijalo usnesení o pořízení změny tohoto ÚP VÚC poté, co bude zadáno, zpracováno a projednáno prověření trasy R35 v úseku Zámrsk - Staré Město."

    22. 8. 2007
z Krajského úřadu jsme obdrželi následující písemné sdělení k jednání 30.5. mezi ŘSD a vedením Pardubického kraje. "Zápis z uvedeného jednání nebyl zhotoven, výsledkem tohoto jednání však je dohoda ŘSD a Pardubického kraje na spolupráci při urychlení přípravy v rámci stabilizace trasy budoucí silnice R 35 v úseku Zámrsk – Litomyšl."
Dohodu uzavřeli dva statutární zástupci - za ŘSD ČR Ing. Tomáš Kaas, ředitel úseku výstavby a za Pardubický kraj Ing. Ivo Toman, náměstek hejtmana. Dále byli jednání přítomni Ing. Bohumil Vébr, ředitel správy Pardubice ŘSD ČR, Ing. Miroslav Němec, ředitel Správy údržby silnic Pardubického kraje, za Krajský úřad Ing. Zdena Loumanová, odbor strategického rozvoje.

    14. 8. 2007
Nejvyšší kontrolní úřad vydal nedávno informaci z kontrolní akce 06/36 – Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice. V závěrech se mimo jiné uvádí, že „absence rozhodnutí o pořadí dopravních staveb a absence harmonogramů jejich přípravy a realizace, tj. absence základního výstupu z koncepce pro přípravnou a realizační fázi, snižuje účinnost systému programového financování pokud jde o efektivnost vynakládání veřejných zdrojů.

    8.8. 2007
nám sdělila Kancelář generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, že „Rozhodnutí o pořízení změny ÚP VÚC vyvolalo mnohé otázky týkající se dalšího postupu přípravy realizace R 35 a zejména obavy, aby nebyly zbytečně a neúčelně vynaloženy nemalé finanční prostředky státu na přípravu R 35. Po projednání na MD a v návaznosti na jednání se zástupci Pk bude ŘSD ČR pokračovat v přípravě R 35 v úseku Vysoké Mýto – Staré Město (zadání dokumentace EIA, zpracování investičního záměru, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí atd.) až na základě výsledků dopravní studie „Prověření optimálního vedení koridoru R 35“ zadané Pk.“

    31.7. 2007
obdrželo občanské sdružení zápis z kontrolního dne na stavbu dálnice D11 a R35, konaného 18.6. 2007 v Pardubicích, z kterého vybíráme pro veřejnost podstatné informace.
Nový požadavek k přípravě stavby Opatovice - Zámrsk uvedl Bohumil Vebr z ŘSD ČR v tom, že „je třeba změnit tuto etapu na ukončení ne v Zámrsku, ale až za Litomyšlí“. Naopak nepřekvapil Ivo Toman, radní zodpovědný za dopravu Pardubického kraje, který mimo obvyklé fráze o nutnosti výstavby R35 upozornil „na nutnost změny legislativy ohledně přípravy výstavby liniových staveb, jak ve vazbě k výkupu pozemků, tak i směrem k různým ekologickým aktivitám“. Tento požadavek silně kontrastuje s jeho nulovým úsilím, aby všechny státní i samosprávné orgány intenzivněji postupovaly při přípravě silnice R35 v jižním koridoru podle schváleného územního plánu. Zatím s vedením kraje přihlíží tomu, jak se všichni odvolávají na nadbytečné usnesení krajského zastupitelstva o možné změně územního plánu do konce roku 2009 a přitom ignorují obecně závaznou vyhlášku kraje 2/2006, kterou se vymezuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje.

1 2 3 4 TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 431451 z toho dnes: 47