Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5082x
Zobrazeno   -   4878x
Zobrazeno   -   4868x
Zobrazeno   -   4779x
Zobrazeno   -   4712x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Další osud silnice R35 je v rukou investora

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové hodnotí informovanost veřejnosti o projektu rychlostní silnice R35 za nedostatečnou. Krajský úřad po schválení územního plánu koncem minulého roku jej musel přijmout s polovičatým rozhodnutím krajského zastupitelstva o jižním koridoru pro tuto silnici. Úřad tudíž obeslal starosty obcí s prosbou a doporučením, aby do tří let počítali s tím, že od Vysokého Mýta po Staré Město na Moravě se může koridor ještě změnit. Fakticky by to pro obce ležící na jakékoliv, i dříve uvažované trase, znamenalo omezení jejich vlastního územního plánování. Podle posledních vyhlášení některých radních Pardubického kraje v tisku se zdá, že jsou s tímto výsledkem úplně spokojeni. Veřejnosti však v dosavadním postupu spatřuje jen odsunutí problému, což je typickým symbolem nerozhodnosti. Naštěstí je územní plán Pardubického kraje pro všechny subjekty závazný a jižní koridor pro silnici R35 by měl být pouze optimalizován. To znamená, že dnes již stabilizovaná jižní trasa má být v celé délce místně prověřena. Úlohou investora, Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, je bezodkladné zpracování projektové dokumentace.
Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové se proto zeptali na názor nového generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro kterého je "otázka R35 jednoznačnou prioritou". "Přišel jsem do ŘSD s názorem, že jedině vybudováním R35 může ČR udržet kontinuální rozvoj hospodářství a také jedině tak odlehčí a vůbec umožní uvést do žádoucího stavu D1." Objektivním měřítkem kvality územního plánování v Pardubickém kraji tedy nakonec bude až teprve zpracování projektové dokumentace celé trasy silnice R35 na území kraje pro územní řízení. Investorovi již nebrání nic v tom, aby začal aktivně pracovat. Stačí mu, když se bude řídit závaznou částí Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje, která vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby. K těmto stavbám patří také celá jižní trasa rychlostní silnice R35, která je součástí dopravní infrastruktury nadmístního významu. Nyní již nejde o to, znovu začít vybírat ze dvou „kupek sena“ tu lepší. Jde hlavně o čas - a čas jsou peníze - i nás, daňových poplatníků, nikoliv jen investorů.

Tisková zpráva - 13. 4. 2007

  Tento text byl zobrazen: 2642×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 398896 z toho dnes: 150