Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5082x
Zobrazeno   -   4878x
Zobrazeno   -   4868x
Zobrazeno   -   4779x
Zobrazeno   -   4712x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Ústava zaručuje obcím rovnost před zákonem

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové podporují obce, které prosazují jižní variantu rychlostní silnice R35. Jsou to zejména ty obce, které byly v minulosti přes svoje protesty a odmítavá vyjádření nuceny k tomu, aby do svých územních plánů zahrnuly severní variantu R35. Řešení prosazované od roku 2003 vedením kraje, a to i přes záporná stanoviska odborníků, vyvolalo zvýšený odpor zastupitelstev i samotných občanů většiny dotčených obcí od Vysokého Mýta až po Rybník. Obyvatelé malých obcí se stali v tomto případě ještě bezvýznamnějšími občany, neboť města na Orlickoústecku, spojená pod jednou korouhví je s přehlížením demokraticky přehlasovávala.
Petice a vytrvalý odpor dotčených obcí a občanských sdružení přinesl svoje výsledky v tom, že zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo územní plán kraje s jižním koridorem tranzitní silniční dopravy, kterému daly souhlas dotčené orgány státní správy, včetně ministerstva dopravy. Nakonec s tímto rozhodnutím souhlasila na prosincovém jednání krajského zastupitelstva i většina zastánců severní varianty, avšak po vzoru „chytré horákyně“ okamžitě sami dodávají, že se toto jejich vlastní rozhodnutí musí znovu prověřit! Pokud se rozhodovali při plném vědomí, nedává to selskému rozumu žádný smysl. Není proto divu, že mnoho občanů Pardubického kraje neví, co se vůbec rozhodlo, nebo si myslí, že se rozhodování o rychlostní silnici vrací částečně znovu do hry.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové vítají ústavou zaručený postup sedmi zastupitelstev obcí, která se způsobem, jenž jim umožnily zákony, vymanila z nadvlády rozhodování kraje. V souladu se schváleným územním plánem vymezil kraj územní rezervy pro silnici R35 na jižním koridoru, aby zde neprobíhala jiná výstavba. Naopak obce Slatina, Tisová, Zálší, České Heřmanice, Sloupnice, Řetová a Rybník, ležící na tzv. severní trase, ve svých katastrálních územích přijaly nařízení o stavební uzávěře pro liniové stavby dopravní infrastruktury. Mají totiž zákonem uloženou povinnost ochrany zdraví občanů obce, ochrany krajinného rázu, přírodních a estetických hodnot území obce. Ochrana těchto hodnot je ve veřejném zájmu a v souladu se zásadou trvale udržitelného rozvoje. Tento emancipační prvek byl v našem zákonodársví jen na přechodnou dobu, a to do konce minulého roku.

Obyvatelé těchto obcí si to plně zaslouží, protože jako odpůrci severní varianty R35 vytrvali a jejich zastupitelstva důsledně využila rovnoprávného postavení občana před zákonem. Současně tak značně omezili radnímu zodpovědnému za dopravu Tomanovi prostor, v kterém se může při hledání jakýchsi dalších kompromisních řešení pohybovat. Na druhé straně mu ušetřili spoustu zbytečně ztraceného času, který může nyní věnovat intenzivní přípravě výstavby celé trasy rychlostní silnice v jižním koridoru.

Tisková zpráva - 2. 1. 2007

  Tento text byl zobrazen: 2708×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 398893 z toho dnes: 147