Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5303x
Zobrazeno   -   5075x
Zobrazeno   -   5069x
Zobrazeno   -   4980x
Zobrazeno   -   4931x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 V čem je bída krajské samosprávy.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové se zájmem očekávali reakci krajského zastupitelstva na nesouhlas 4 434 občanů s výběrem severní varianty R35 do územního plánu Pardubického kraje. Dočkali se však pouze vzkazu, že v této chvíli jsou pro zastupitelstvo partnery při jeho projednávání dotčené obce a státní orgány. Občane chápej! Tebe budeme potřebovat zase až při volbách.


Bída uplatňování zastupitelské demokracie v kraji spočívá v tom, že lidé, kteří nebyli vybráni na základě svojí odbornosti, ale ve volbách, mají rozhodovat o odborných otázkách, jako je územní plán kraje. Když jim pořizovatel tohoto technického dokumentu, úředník Krajského úřadu, připraví odborné podklady s upozorněním na budoucí rizika, tak je klidně ignorují, protože rozhodovat podle stranické příslušnosti je pro ně jednodušší než rozhodovat odborně. Tak se také stalo v případě schvalování Souborného stanoviska k územnímu plánu, když byla ignorována drtivá většina odborných posudků a zpráv hodnotící severní variantu R 35 jako nejhorší. Přesto byla severní varianta prohlasována ODS a KSČM jako politické řešení.

Zastupitelé, kteří rozhodují, ale nemají k tomu žádnou odbornou kvalifikaci, by měli být předem před každým hlasováním poučeni o následcích svých rozhodnutí. Bezvýsledně upozorňovali na rizikovost severní varianty také starostové dotčených obcí i samotní občané. Proto nyní museli občané využít zákonnou pojistku, která jim umožňuje žádat o projednání jejich požadavku, jednat znovu o konceptu územního plánu. Výrazně překročili podmínku nejméně tisíce podpisů, kterou stanoví zákon o krajích. Vedení kraje se zřejmě s takovým podáním občanů podle zákona o krajích setkalo poprvé, a tak mu hned v počátku přisoudilo statut jakési další petice. Zřejmě proto, že si již vedení kraje na tento způsob komunikace s občany zvyklo. Jen si občané pište a žádejte, my vše opět předáme úředníkům k založení.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové se s podobným účelovým jednáním vedení kraje v průběhu projednávání územního plánu setkali již několikrát. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím nám byly požadované informace poskytnuty až po více urgencích a nakonec až po nové stížnosti s několikaměsíčním zpožděním. Naše další stížnosti k postupu projednávání konceptu územního plánu nebyly zaevidovány jako stížnosti, ale je snaha je vyřizovat pouze administrativně jako žádosti, které budou podle výsledku posledního jednání zastupitelstva pravděpodobně také uloženy jen na hromadu došlé pošty.

Vážení zastupitelé,
myslíme si, že zákonné požadavky občanů by v zastupitelské demokracii neměly být zlehčovány! Vláda byla vstřícnější a ministři, kteří jsou na tuto problematiku odborníci, se s nesouhlasnými názory občanů na severní variantu ztotožňují. Projednání trasy tranzitní rychlostní komunikace R 35 je záležitostí pro Českou republiku z hlediska dopravní situace klíčové. Občané pardubického kraje vám svým podáním nabídli šanci opravit ještě včas vaše nesprávné rozhodnutí, domluvit se s vládou a postavit co nejrychleji dobrou rychlostní komunikaci v jižním koridoru kraje!

Bohužel se opět potvrdilo, že komunikace krajských zastupitelů a vedení Pardubického kraje s občany i s vládou je skutečně bídná.

27. 9. 2005 - Zpráva pro tisk

  Tento text byl zobrazen: 2787×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 415932 z toho dnes: 95