Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5303x
Zobrazeno   -   5075x
Zobrazeno   -   5069x
Zobrazeno   -   4980x
Zobrazeno   -   4931x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Hejtman chce fakta, tak ať je předloží

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové si pozorně přečetli odpověď hejtmana Rabase na veřejný dopis občanů Řetové. Jeho vyjádření nás utvrdilo jen v přesvědčení, že jeho víra v dálniční rozvoj Orlickoústecka se nezakládá na žádných faktech. Jak již dříve naznačil, jeho neústupnost stojí hlavně na obyčejných povolebních počtech. Dvanáctiprocentní mandát ODS v krajských volbách je sice většinový, avšak v 6. článku Ústavy České republiky je zároveň zaručeno, že „rozhodování většiny, dbá ochrany menšin”. Přehlížení požadavků občanů dotčených severní variantou R35, nevyřizování stížností občanských sdružení a přehazování odpovědnosti samosprávného orgánu kraje na úředníky je v rozporu se základními občanskými právy.


Hejtman ve svoji odpovědi vzkazuje těmto občanům, těšte se na tranzitní dopravu, čeká vás ekonomická prosperita, kterou vám dálničním rozvojem zajistím. Jeho „odborné” argumenty se opírají o 160 let staré období budování parní železnice územím mezi Prahou a Olomoucí.

V dnešní době budování evropských silničních a železničních koridorů však většina rychlovlaků a silniční tranzit kolem Orlickoústecka jen projedou. Hejtman by měl jako moderní manažer předložit veřejnosti seriózní studii, která potvrdí jeho doměnku, že právě tranzitní silniční doprava po severní variantě rychlostní komunikace R 35 bude mít pro obyvatelstvo na severu kraje rozhodující ekonomický přínos.
Taková studie však neexistuje a ani z žádných dalších dokumentů se nedá vyčíst závislost rozvoje tak malého území na přivedení dálnice. Právě naopak. V EU jsou vypracovány analýzy, že k očekávanému rozvoji území kolem dálnice v porovnání s jinými místy nedošlo.

Stejně „pokrokové” manažerské sklony mají i starostové Ústí nad Orlicí a České Třebové. Tvrzení těchto politiků, že přivedení dopravy do bezprostřední blízkosti těchto měst je bezpodmínečně nutné pro rozvoj celého Orlicka, je rovněž založeno jen na lokálních hlediscích a na jejich osobní víře v dálniční rozvoj.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové jsou naopak názoru, že se pravděpodobněji naplní obecné pravidlo, že bohatší zbohatnou a chudší ještě více zchudnou. Ve skutečnosti není kraj rozdělen na jih a sever, ale na bohatší západ a chudší východ. Vychvalování užitečnosti severní varianty, proti vedení tranzitní dopravy přirozeným jižním směrem kolem stávající silnice první třídy I/35, může uspět jen u laiků a spřízněných politiků. Odborníci jsou převážně názoru, že dojde k opačnému efektu, kdy lépe se budou mít opět jen lidé v západní oblasti kolem Pardubic a Hradce Králové, a zaplatí to zhoršením životních podmínek lidé z venkova na východě Pardubického kraje.

Hejtmanem vehementně prosazovaná severní varianta R 35 trvale poškodí životní podmínky obyvatel desítky obcí, které leží právě mezi jihem a severem a naplněním svojí teorie je prakticky odepisuje. Krajským městům se ve skutečnosti dálnice i rychlostní komunikace R 35 vyhýbá velkým obloukem. Naopak obce, kam se zavede tranzitní doprava do bezprostřední blízkosti obytných sídel, nebo povede přímo přes ně, se nevratně zhorší životní podmínky a bude zničena dosud nedotčená okolní krajina. Té si nejvíce vážíme.

Několikrát občané i občanská sdružení upozornila na nesrovnalosti v projednávání územního plánu, zejména ve vztahu k nevyhodnocení více variant R 35, jak požaduje zákon. S odvoláním na Listinu základních práv a svobod musí být vyloučeno riziko špatného rozhodnutí krajské samosprávy a dodržen článek 35 v tom, že „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí.”

1. 11. 2005 - Zpráva pro tisk

  Tento text byl zobrazen: 2788×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 415940 z toho dnes: 103