Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5303x
Zobrazeno   -   5075x
Zobrazeno   -   5068x
Zobrazeno   -   4980x
Zobrazeno   -   4931x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Vedení kraje podceňuje občany

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové podporují protestní akce občanů obcí dotčených plánovanou stavbou tzv. severní varianty rychlostní silnice R 35. Dosavadní prosby, žádosti, námitky, připomínky, petice a stížnosti obcí, občanských sdružení a občanů vznesené v souvislosti s výběrem trasy R 35 do konceptu územního plánu Pardubického kraje od roku 2000 nebyly dostatečné k tomu, aby přesvědčily zastupitele a vedení kraje o jejich mylných rozhodnutích. Situace už dospěla tak daleko, že se občané odvracejí od svých volených krajských zastupitelů a obracejí se na vládu.


Schvalování konceptu územního plánu Pardubického kraje významně ovlivnilo při výběru trasy pro státní tranzitní komunikaci politikaření, nekompetentnost zastupitelů a neochota krajského vedení spolupracovat s ministerstvy. Obyvatelé desítky obcí na trase tzv. severní varianty rychlostní silnice R 35 právem žádají Ministerstvo pro místní rozvoj o prošetření dosavadního postupu schvalování územního plánu a domáhají se nápravy podle zákona o krajích. Nové projednání části územního plánu, která se dotýká výběru trasy plánované dálnice by mělo vedení kraje zvládnout lépe, než tomu bylo v červnu.

Povrchní debatu krajských zastupitelů a osobně laděný referát radního pro dopravu Tomana, by měla nahradit otevřená a doložitelná stanoviska odborníků. Protichůdná stanoviska kraje a ministerstev by měla být veřejnosti jasně prezentována, včetně negativních důsledků, které z těchto rozporů pro občany kraje vyplývají.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové rovněž poukazují na nedostatky v podkladech Souborného stanoviska k územnímu plánu. Podmíněné souhlasy, dohody nerespektující povinnosti pořizovatele dokumentace dané zákony a politické proklamace zamíchané do vyjádření dotčených orgánů by se v tak důležitém dokumentu neměly objevovat. Neměla by se podceňovat doporučení odborných institucí, které považují za nezbytné, aby konečnému rozhodnutí o výběru některé z variant předcházelo posouzení vlivů těchto záměrů (projektová EIA na obě varianty).

Nejzpochybňovanějším stanoviskem, z kterého podle vlastních prohlášení vycházel radní pro dopravu Toman i zastupitelé při hodnocení výše investic a technických parametrů severní a jižní varianty je Průvodní zpráva studie rychlostní silnice R 35 „jižní varianta dle MŽP“ v úseku Vysoké Mýto – MÚK R35 s R43. Vedení kraje zprávu vydává za materiál státního podniku Ředitelství silnic a dálnic ČR. Elaborát, který nám kraj zpřístupnil nemá ani firemní označení, ani datum a další náležitosti, aby mohl být úředně platným dokumentem. Rovněž svojí pochybnou kvalitou naprosto neodpovídá důležitému postavení státní organizace, která za stát ročně investuje v dopravě až 30 miliard korun.
Podobnému dokladu by nevěřilo ani dítě školou povinné.

Pokud bude takto vedení Pardubického kraje nadále pokračovat a podceňovat názory občanů, vystavuje se jen další blamáži před veřejností.

30. 8. 2005 - Zpráva pro tisk

  Tento text byl zobrazen: 2861×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 415921 z toho dnes: 84