Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5303x
Zobrazeno   -   5075x
Zobrazeno   -   5069x
Zobrazeno   -   4980x
Zobrazeno   -   4931x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Obce se nesmíří se severní variantou R 35

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové podrobně sledují proces schvalování konceptu územního plánu Pardubického kraje z pohledu obyvatel desítky obcí na trase tzv. severní varianty rychlostní silnice R 35. O této tranzitní silnici se jedná již mnoho let. Za bývalého Východočeského kraje byla severní trasa kritizována a odmítána ve všech podvariantách.


„Umístění dalšího významného zdroje emisí do tohoto prostoru je proto z hlediska ochrany ovzduší méně vhodné“, tak znělo ještě v roce 2000 vyjádření tehdejšího Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí. Zcela logicky byl návrh později rozšířen o tzv. jižní variantu, kopírující urbanisticky přirozenou silnici první třídy I/35. Potom se nešťastně začaly do rozhodování zatahovat politické argumenty, které odvedly pozornost od tranzitní dopravy k populistickému prosazování rozvoje určitých částí kraje.

Je všeobecně známo, že prioritním požadavkem státu je zajistit spojení Severní Moravy s Prahou a dokončit dálniční vedení mezinárodní dopravy z Polska a Slovenska ve směru na západ. Dalo by se očekávat, že urychlení přípravy realizace takové stavby celorepublikového významu Pardubický kraj podpoří. Dosavadní postup vedení kraje a zastupitelstva však nereflektuje současný vývoj a k nabídkám státních orgánů ke spolupráci se postavil zády. Využití jižní trasy R 35, nebo rozšíření stávající komunikace první třídy I/35 na čtyřpruhovou tranzitní silnici by současně urychlilo vyřešení mnoha souvisejících problémů celého Pardubického kraje. V dálniční síti České republiky jsou časté případy, kde vede poblíž silnic první třídy nová dálnice. Je to zcela přirozené a v případě potřeby také vhodné pro odklon dopravy z dálnice. Někteří regionální politici však evidentně podlehli vlastní důležitosti, kterou vygenerovalo zbytečné rozdělení České republiky na menší území dnešních krajů. Dělení vyvolalo nepřiměřená očekávání o samostatnosti rozhodování v regionech, což se dnes stává zdrojem nejen rozdílných zájmů kraje a státu, ale i měst a vesnic.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové jsou zásadně proti tomu, aby ztrátu politického vlivu bývalého okresu Ústí nad Orlicí kompenzoval kraj tranzitní dálnicí. To by mělo být na druhé straně uskutečněno za cenu zásadního zhoršení životních podmínek obyvatel desítky obcí, jejichž námitky a nesouhlas nebere dosud kraj vážně v úvahu. Ustoupit by měla i jedinečná příroda okolního podhůří, kterou by měl kraj naopak co nejvíce nabízet k aktivitám cestovního ruchu a ne k zabetonování dálnicí.

Dotčené obce byly rozhodnutím zastupitelstva postaveny před hotovou věc. Z krajského úřadu obdržely strohou informaci, že jejich námitky nebyly akceptovány, a tak jim nezbylo než s tímto postupem opět nesouhlasit. Podklady připravené projektanty a investorem by měli tentokrát předem posoudit renomovaní odborníci. Místo toho kraj koupil za čtvrt milionu korun nezávaznou virtuální hračku na internet. Očekáváme proto, že k novému projednání Souborného stanoviska k územnímu plánu Pardubického kraje přistoupí vedení kraje daleko odborněji a zodpovědněji.

23. 8. 2005 - Zpráva pro tisk

  Tento text byl zobrazen: 2764×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 415930 z toho dnes: 93