Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5303x
Zobrazeno   -   5075x
Zobrazeno   -   5068x
Zobrazeno   -   4980x
Zobrazeno   -   4931x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Velké i malé obce mají stejná práva

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové již mnohokrát zdůvodnili proč odmítají trasování severní varianty R 35 v katastru své obce. Ukazuje se, že při velkých stavbách a záměrech se musí brát v úvahu i oprávněné požadavky menších obcí a hledat nakonec průchodná řešení celostátních dopravních cest. Nedávno dostali občané Řetové a okolních obcí nový impuls k podpoře svého oprávněného negativního stanoviska.
Zaznamenali v tisku významný úspěch občanů Křelova-Břuchotína, kteří proti vůli města Olomouce dosáhli přesměrování trasy obchvatu krajského města. Ministerstvo dopravy i krajské město tam ustoupily od svého původního záměru, a tak se může etapově stavět západní tangenta, která propojí jižní obchvat Olomouce s rychlostní komunikací R 35 ve směru na Mohelnici. Trvalo to však celých třináct let, než obec se 1400 obyvateli zabránila tomu, aby v jejím těsném sousedství jezdila auta kolem Olomouce.

Tento případ se stal na jednom konci tranzitní komunikace R 35, která stejně jako každá cesta má dva konce. Oba dva jsou již téměř před dokončením, jeden u Hradce Králové a druhý u Olomouce. Tyto kraje i stát usilují o vytvoření funkčního propojení dálnic D 11 a D 47, které povede přes Pardubický kraj. Tento „tranzitní kraj“ však přípravu výstavby zdržuje svými zastaralými stanovisky a prokazatelně nepracuje na dokončení Souborného stanoviska pro obě varianty rychlostní komunikace trasy mezi Vysokým Mýtem a Mohelnicí, jak doporučili odborníci již před dvěma roky. Vedení kraje v čele s hejtmanem Rabasem nadále přehlíží požadavky odborníků i protesty veřejnosti a spoléhá na to, že snad pod časovým tlakem prosadí nakonec svoji „rozvojovou“ severní variantu. Připravovaný čistopis dokončení územního plánu bez jižní varianty R 35 je dalším velkým omylem vedoucích politiků Pardubického kraje a zastírá před veřejností pravý důvod nepřipravenosti kraje k zahájení stavby celé R 35.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové zcela chápou nespokojenost občanů dotčených obcí plánovanou severní variantou a právě povrchní postup projednávání tohoto důležitého dokumentu pro rozvoj celého kraje je hlavním důvodem jejich zásadního nesouhlasu. Občané se do procesu schvalování územního plánu včas zapojili svými připomínkami již před několika lety. Oprávněné připomínky veřejnosti v průběhu přípravy a projednávání územního plánu vyzněly většinou zcela naprázdno, protože se ukázalo, že neprůhlednost procesů mezi výkonem samostatné působnosti a výkonem přenesené působnosti kraje je prostorem jen pro politiky, nikoliv pro občany. Proto se Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové obrátili také na Kancelář veřejného ochránce práv s požadavkem na přezkoumání dodržování práv občanů správním aparátem Pardubického kraje.

Z posledního společného prohlášení hejtmanů tří krajů vyplývá, že by tito politici rádi obrátili směr tranzitní dopravy z dálnice D1 do Orlickoústecka i za cenu převedení 30% tranzitní dopravy čítající až 30 000 vozidel za den do bezprostřední blízkosti deseti obcí mezi Vysokým Mýtem a Třebovicemi. Občané těchto obcí však s tím zásadně nesouhlasí a třebaže jejich úsilí vypadá jako boj s větrnými mlýny, budou v něm po vzoru malé obce na Olomoucku odhodlaně pokračovat. Názorově proti nim stojí někteří představitelé okolních měst, kteří dosud nechápou, že výstavba tranzitní tepny R 35 jižním směrem je ve všech ohledech prokazatelně užitečnější jak pro stát, tak pro kraj i pro většinu obyvatel Pardubického kraje.

25. 10. 2005 - Zpráva pro tisk

  Tento text byl zobrazen: 2843×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 415898 z toho dnes: 61