Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5678x
Zobrazeno   -   5427x
Zobrazeno   -   5421x
Zobrazeno   -   5325x
Zobrazeno   -   5295x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Dopis Parlamentu ČR.

Dopis zaslaný na adresu Parlamentu ČR, ve kterém sdělujeme své námitky a stížnosti k tzv. severní variantě rychlostní komunikace R 35.


Parlament ČR
Vážený pan
Evžen Snítilý
předseda - Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Řetová 19. srpna 2005Vážený pane předsedo,

   dovolujeme si Vám oznámit, že obec Řetová i mnohé další okolní obce jsou krajně nespokojeny s přezíravým přístupem vedení Pardubického kraje k jejich námitkám a s jeho povrchním přístupem k rozhodování o odborných otázkách dopravy a životních podmínek obyvatel obcí dotčených zamýšlenou realizací tzv. severní varianty rychlostní komunikace R 35. Z výše uvedených důvodů a na základě 4 434 podpisů občanů, podle zákona 129/2000 Sb. O krajích, žádáme v současné době o nové jednání Zastupitelstva Pardubického kraje a zrušení jeho usnesení z 6. zasedání zastupitelstva kraje Z/69/05 v bodě 2 – schválení severní varianty R35. Podporujeme schválení jižní varianty R35, kterou považujeme hlavně z časových důvodů pro stát, Pardubický kraj i naši obec prospěšnější.

   Podali jsme proto u Krajského úřadu v Pardubicích rovněž dvě stížnosti na postup projednávání, tj. přípravu, zpracování a schválení Souborného stanoviska s pokyny pro dokončení územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (prosinec 2004) z následujících důvodů:

-   posouzení vlivu na životního prostředí v konceptu doporučilo jižní variantu R35
-   1. vyjádření MŽP ze srpna 2003 doporučilo jižní variantu R35
-   odborné posudky FD ČVUT a FA ČVUT doporučily jižní variantu R35
-   odborný posudek DHV ČR prokázal nižší náklady u jižní varianty R35
-   vyjádření Ministerstva dopravy z roku 2005 doporučuje jižní variantu R35
-   upozornění Ministersva pro místní rozvoj z roku 2005 na problémy s dalším projednáváním severní varianty R 35.

Vážený pane předsedo,

   obracíme se na Vás proto, abyste byl informován o postupech vedení Pardubického kraje, které jsou podle názoru značné části veřejnosti neslučitelné s možnostmi reálného rozvoje kraje. Odmítátním spolupráce se státními orgány a přehlížením nesouhlasných názorů obyvatel vytváří naopak předpoklady pro dlouhodobý útlum mnoha dalších rozvojových programů.
   Dovolujeme si Vás požádat o odborné posouzení našich námitek a děkujeme Vám, že budete tomuto důležitému tématu věnovat svoji pozornost.

  Tento text byl zobrazen: 3380×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 431470 z toho dnes: 66