Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5332x
Zobrazeno   -   5102x
Zobrazeno   -   5098x
Zobrazeno   -   5008x
Zobrazeno   -   4962x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Další stížnost na postup projednávání ÚP VÚCPk

Další stížnost na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk).


Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Řetová 14. 7. 2005Věc: Stížnost na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk)

V návaznosti na usnesení Z/69/05 Zastupitelstva Pardubického kraje k bodu 18. ÚP VÚCPk a schválení severní varianty rychlostní komunikace R 35, žádáme o zrušení platnosti tohoto usnesení v bodě 2.

Zdůvodnění:
V dokumentu Přílohy A) – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, včetně stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování a stanoviska MŽP o hodnocení vlivů na ŽP – poř. č. 12 - Podmíněné souhlasné stanovisko KHS Pardubice nebylo dodrženo a pozdější dohoda z 23. 9. 2004 čj. 4090-215/04 není souhlasným stanoviskem k SEA.

1.   V souladu s § 126 odst.1 stavebního zákona se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky : Pro definitivní výběr trasy rychlostních komunikací R 35 a R 43 bude pro jednotlivé varianty zpracován podrobný odhad zdravotních rizik z dopravy obyvatele v okolí.

2.   Dle schváleného zadání ÚP VÚC Pardubického kraje má být variantní řešení dopravy posuzováno s důrazem na ukazatel kvality ovzduší, hluku a zdravotních rizik.

3.   Dle sdělení zpracovatele konceptu ÚP je pro jednotlivé varianty rychlostních komunikací zpracovávána dokumentace EIA vycházející z upřesněných tras. Zřejmě tedy bude možné ke splnění výše uvedené podmínky využít této dokumentace, jejíž povinnou součástí by mělo být i vyhodnocení zdravotních rizik pro obyvatele.

4.   Koncept ÚP z tohoto hlediska varianty tras rychlostních komunikací hodnotí jen velmi obecně. Takže v oblasti vlivů na obyvatele a zdravotních rizik nebyla dokumentace SEA kvalifikovaně posouzena.

  Tento text byl zobrazen: 3049×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 418180 z toho dnes: 120