Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5303x
Zobrazeno   -   5075x
Zobrazeno   -   5068x
Zobrazeno   -   4980x
Zobrazeno   -   4931x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Zásadně nesouhlasíme s variantou vedení trasy R35 katastrem obce Řetová.

Ochránci přírody údolí Husího krku považují pro občany Řetové za nepřijatelné, když jsou nadřazována politická rozhodnutí, nad věcná a odborná stanoviska při stanovení trasy koridoru rychlostní komunikace R 35. Podle vyjádření ministerstva dopravy bude rychlostní silnice R 35 tvořit druhý páteřový tah České republiky ve směru západ - východ, významně odlehčí stávající dálnici D1 a předpokládá se i její mezinárodní spojení ve směru do Německa přes Zittau. Jsme přesvědčeni, že mezinárodní tranzitní doprava vedená klikatě kopcovitým terénem okolí Řetové jenom proto, aby se přiblížila městům Ústí nad Orlicí a Česká Třebová nemá pro sever kraje zásadní význam.
Naší povinností vůči občanům je hájit stanoviska odborná a dbát o to, aby byly vytvářeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Krajským zastupitelům chceme připomenout, že při jejich podzimním rozhodování o územním plánu kraje musí brát zřetel na péči o životní prostředí také v malých obcích, které zabezpečují oblasti klidu i pro obě okolní města. Na katastru obce Řetová se nachází významné krajinné prvky. Ojedinělá populace ohroženého druhu dřeviny jalovce obecného, na hranici katastru obce Řetová a Přívrat jsou to opukové osypy, na jižním svahu Andrlova chlumu opuštěný lom na drobivé vápnité slínovce s výskytem vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny. Na jihozápadním svahu u Řetové leží unikátní lokalita teplomilných společenstev svazu Bromion erecti. Navrženou variantu R35 přes obec Řetová v žádném případě nehodnotíme jako trasu, která zabezpečuje soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Došlo by k trvalému a nezvratnému zásahu do krajinného rázu, majícímu za následek snížení přírodní hodnoty území a snížení kvality života v lokalitě obcí Přívrat, Řetová a Řetůvka, kterým dominuje potok Husí krk.

10. 6. 2004 - Zpráva pro tisk

  Tento text byl zobrazen: 2844×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 415875 z toho dnes: 38