Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5303x
Zobrazeno   -   5075x
Zobrazeno   -   5068x
Zobrazeno   -   4980x
Zobrazeno   -   4931x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 V případě R 35 méně znamená více

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové se zajímají o řešení celostátní dopravní infrastruktury proto, že postupně dochází ke koncentraci trasování rychlostní komunikace R 35 právě do katastru obce. O síti dálnic v naší republice se rozhodovalo téměř za každé vlády. Před čtyřiceti lety byla původní dálnice D 35 z Hradce Králové do Mohelnice zakreslena v přímé trase, která vedla úplně mimo obec Řetová. V letech 1993-96 schvalovala tehdejší vláda koncepci rozvoje silnic dálničního typu, avšak bez posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Z volné krajiny se tak koridor rychlostní komunikace posunul do údolí potoku Husí krk. Je to území s vysokou četností teplotních inverzí místního rozsahu se sníženým rozptylem znečišťujících látek. Ve spojení s výskytem stékání značných objemů chladného vzduchu zejména ze západních svahů údolí s intenzivním přenosem atmosférických příměsí, se zde již dnes vytváří nepříznivé emisní situace.
Umístění dalšího velmi významného zdroje emisí do tohoto prostoru v podobě tranzitní dopravy je proto z hlediska ochrany ovzduší pro nás nepřijatelné. Kvalitu životního prostředí člověka i života organismů stále více znehodnocuje také hluk. Konečné umístění trasy R35 do prostoru katastru obce Řetová by znamenalo další ekologické zatížení této lokality se všemi zdravotními důsledky na obyvatelstvo. Vedle těchto přímých vlivů na kvalitu životních podmínek by došlo také k zbytečné fragmentaci krajiny a nadměrnou výstavbou by zmizely plochy, které se vyznačují značnou biologickou rozmanitostí. Do územního plánu velvelkého územního celku Pardubického kraje by měla být definitivně zakreslena budoucí trasa R 35 tak, aby odpovídala co nejvíce předpokládanému tranzitnímu účelu. Souhlasíme proto i s názorem, že v úseku Vysoké Mýto – Mohelnice stačí modernizovat stávající silnici I/35 s potřebnými obchvaty tamních sídel.

9. 8. 2004 - Zpráva pro tisk

  Tento text byl zobrazen: 2846×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 415891 z toho dnes: 54