Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5677x
Zobrazeno   -   5426x
Zobrazeno   -   5420x
Zobrazeno   -   5324x
Zobrazeno   -   5294x

Odkazy

Další informace

OPÚHK
 

Obec Řetová leží v krásném údolí mezi městy Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a Litomyšl.

Údolí je lemováno z obou stran lesy v nadmořské výšce až 569,5 metrů a protéká jím potok Husí krk. Občanské sdružení „Ochránci přírody údolí Husího krku”, ve zkratce OPÚHK, zahájilo v Řetové činnost
v dubnu 2004.

Kostel

Hlavním cílem sdružení je podporovat nesouhlas občanů Řetové a okolí s plánovanou stavbou rychlostní komunikace R 35 v katastru obce a v zabránění negativních vlivů zhoršujících životní prostředí dálkovým tranzitním provozem na této komunikaci.
Realizací takzvané „severní varianty” by došlo k trvalému a nezvratnému zásahu
do krajinného rázu, majícímu za následek snížení přírodní hodnoty území a snížení kvality života v lokalitě obcí Přívrat, Řetová a Řetůvka, kterým dominuje potok Husí krk. Naší povinností vůči občanům je hájit stanoviska odborná a dbát o to, aby byly vytvářeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních
a kulturních hodnot území.

Škola

Požadujeme, aby krajští politici brali zřetel na péči o životní prostředí také v malých obcích, které zabezpečují oblasti klidu pro okolní města.
Považujeme vedení trasy touto lokalitou s dosud nedotčenou přírodou za nevhodné a neúčelné. Sever Orlickoústecka je dostatečně obsloužen silnicemi první třídy I/11 a I/14, která prochází přímo městy Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Panoráma Řetové

Pro obyvatele Řetové je naprosto nepřijatelné, aby rychlostní komunikace R35 procházela v jakékoliv variantě katastrem obce.
Proto důrazně žádáme, aby bylo upuštěno od severní varianty R35.
Zdůrazňujeme, že opakovaně budeme proti této variantě protestovat a využijeme všech zákonných prostředků, abychom zamezili její realizaci.
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 431453 z toho dnes: 49